Translation of "actor" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Actor
Aktør
Actor...
Aktør...
Actor One.
Ét.
Actor Three.
Tre.
Actor name
Aktørnavn
What actor?
Hvilken skuespiller?
An actor?
Skuespiller?
Actor Uh, One.
Ét.
Draw as actor
Tegn som aktør
Nevil's an actor.
Nevil er skuespiller.
He's an actor.
Han er skuespiller.
Who's your favorite actor?
Hvem er din yndlingsskuespiller?
He is an actor.
Han er skuespiller.
Is this an actor?
Er dette en skuespiller?
There's the principal actor.
Der har du hovedrollen.
Yes. He's an actor.
Han er skuespiller.
I am an actor.
Jeg er skuespiller.
I am an actor.
Skuespiller.
Who is your favorite actor?
Hvem er din yndlingsskuespiller?
Brad Pitt is an actor.
Brad Pitt er en skuespiller.
Are you also an actor?
Hvorfor er De så maskeret?
Am I a good actor?
Er jeg en god skuespiller?
Meet the world's greatest actor.
Skuespiltalent!
You couldn't be an actor.
Du er ikke skuespiller.
Because I am an actor.
Fordi jeg er skuespiller.
He volunteered. What actor wouldn't?
Hvilken skuespiller ville ikke?
Tom is a famous Bollywood actor.
Tom er en berømt bollywoodskuespiller.
Nobody knew it was an actor.
Ingen vidste at det var en skuespiller.
I never was as an actor.
En skygge af en skygge.
I'm going to be an actor.
Jeg skal være skuespiller!
Does that mean I'm an actor?
Vil det sige, jeg er skuespiller?
I don't wanna be an actor.
Jeg vil ikke være skuespiller.
Donald Lockwood's an actor, isn't he?
Don Lockwood er skuespiller, ikke?
I'm no actor. I never was.
Jeg er ikke skuespiller.
Are you that actor or not?
Er det dig eller hvad?
He's an actor. I knew it!
Han er skuespiller.
Additional supply chain actor(s) identification number
Intet krav om sikkerhedsstillelse for varer henført under den fælles forsendelsesprocedure i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), i tillæg I
We need a political actor in Brussels.
Vi har brug for en politisk aktør i Bruxelles.
He's a bad actor. He gets shot.
Han er en dårlig skuespiller og bliver skudt.
Surely no actor is older than I.
Ingen skuespiller er ældre end jeg.
Wait, you mean I'm not an actor?
Jeg er altså ikke skuespiller?
What's the first thing an actor learns?
Hvad ved en skuespiller?
Actor, playwright, impresario man of many talents.
Aktør, forfatter, impressario, en alsidigt begavet mand...
I don't work, honey, I'm an actor.
Jeg arbejder ikke, skat, jeg er skuespiller.
I thought you were a television actor.
Jeg troede, du var tvskuespiller.

 

Related searches: Actor - Key Actor - Voice Actor - Main Actor - Social Actor - Bad Actor - Leading Actor - Supporting Actor - Multi-actor - Global Actor -