Translation of "actuate" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Actuate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The idea was to actuate a dialogue with a view to a social revival.
Tanken var at fremtvinge en dialog med henblik på et nyt socialt opsving. Dette håb skuffedes i vid udstrækning.
The forces, which are needed to actuate the closing and locking devices, shall be of a magnitude that can be applied by an operator without additional tools.
De kræfter, der bruges for at aktivere lukke og låseanordningerne, skal være af en størrelse, som kan anvendes af en operatør uden yderligere værktøjer.

 

Related searches: Actuate - Actuate Motion - Actuate Function - Actuate Locks - Fully Actuate - Do Not Actuate - Actuate Valve - Actuate Motor - Actuate The Button - Actuate A Valve -