Translation of "additional charge" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Additional - translation : Additional charge - translation : Charge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Charges for the supply of fuel comprised an annual fixed charge and an additional variable charge per fuel element delivered.
Prisen for levering af brændsel omfattede et fast årligt beløb og derudover et variabelt beløb pr. leveret brændselselement.
Taxis cost 0.75 per mile, but there's an additional 2.35 hire charge.
En taxa koster 0,75 kr per km, men der er en startpris på 2,35 kr.
(51) Charges for the supply of fuel comprised an annual fixed charge and an additional variable charge per fuel element delivered.
(51) Prisen for levering af brændsel omfattede et fast årligt beløb og derudover et variabelt beløb pr. leveret brændselselement.
For payment orders that do not meet these conditions , banks may charge additional fees .
Pengeinstitutterne kan opkræve ekstragebyr for betalingsoverførsler , der ikke opfylder disse betingelser .
For payment orders that do not meet these conditions, banks may charge additional fees.
Pengeinstitutterne kan opkræve ekstragebyr for betalingsoverførsler, der ikke opfylder disse betingelser.
It is also not uncommon for those in charge of operations to be asked for additional information.
Det kan altså ikke ske nu, men først i eftermiddag, når sagen bliver sat til forhandling. Dagsordenen kan kun ændres om mandagen, eller når et punkt sættes til forhandling, men altså desværre ikke i dette øje blik.
Charge! Charge!
Angrib!
An authority may make a charge to cover its costs, but it is unnecessary to ask for additional payment.
En myndighed kan tage en betaling, der dækker omkostningerne, men det er unødvendigt at bede om yderligere betaling.
RTGS systems may charge extra fees for additional services they may provide ( e.g. the entering of paper based payment instructions ) .
RTGS systemerne kan opkræve ekstra gebyrer for supplerende tjenesteydelser ( f. eks . postering af betalingsordrer , som fremsendes på papir ) .
RTGS systems may charge extra fees for additional services they may provide (e.g. the entering of paper based payment instructions).
RTGS systemerne kan opkræve ekstra gebyrer for supplerende tjenesteydelser (f.eks. postering af betalingsordrer, som fremsendes på papir).
The taxi fare includes a base charge of 2.50 as soon as you enter the cab, plus an additional 2.50 per mile traveled.
Prisen på taxaen er 2,5 kroner i startpris lige, når man sætter sig ind. Derudover skal man betale 2,5 kroner for hver kilometer, man kører.
If I signal you to charge, you charge.
De angriber, når jeg signalerer det.
If I signal you to charge, you charge.
I angriber, når jeg signalerer det.
charge
ladningObjectClass
Charge
Gebyrer
Charge
Gebyrer
Charge!
Til angreb!
Charge!
Af sted!
In the view of OFCOM, although the incremental charge is more apparent to smaller operators, as each fibre lit leads to a specific additional rates charge, this does not mean that BT's rateable value does not include amounts for similar changes.
Selv om de ekstra skatter mærkes mere af mindre operatører, fordi hvert fiber, der tages i brug, resulterer i en konkret ekstra byrde i form af skatter, betyder det efter OFCOM's opfattelse ikke, at BT's skattepligtige værdi ikke omfatter beløb til tilsvarende ændringer.
Parafiscal charge
Fiskeritype krebsdyr, blæksprutte og demersalt fiskeri
Floating charge
Flydende pant
charge variance
varians af ladning
Elementary Charge
Elementarladning
Battery Charge
Batteriladning
Charge Percent
Ladningsprocent
Charge State
Ladningstilstand
Partial Charge
Delvis ladning
Charge Percent
LadningsprocentName
Charge State
LadningstilstandName
Take charge.
Pågrib ham.
No charge.
Ikke noget.
No charge...
Åh, det er gratis...
Charge mutiny.
Tiltalen lyder på mytteri.
The charge
Anklage
A charge.
Et angreb.
Satchel charge?
Sprængladning?
No charge.
Ingen regning.
No charge.
Det koster ingenting!
Company, charge!
Kompagni, angrib!
Let's charge.
Der er Curius endelig.
Satchel charge.
Ladning!
Everybody, charge!
Angrib!
No charge.
Gratis.
Right! Charge!
Angrib!
No charge.
Han er hovding i Agatsi.

 

Related searches: Additional Charge - At No Additional Charge - For An Additional Charge - No Additional Charge - Without Additional Charge - Without Any Additional Charge - At Additional Charge - For Additional Charge - For No Additional Charge - Additional Charge For -