Translation of "additional charge" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Additional - translation : Additional charge - translation : Charge - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Taxis cost 0.75 per mile, but there's an additional 2.35 hire charge.
En taxa koster 0,75 kr per km, men der er en startpris på 2,35 kr.
For payment orders that do not meet these conditions , banks may charge additional fees .
Pengeinstitutterne kan opkræve ekstragebyr for betalingsoverførsler , der ikke opfylder disse betingelser .
For payment orders that do not meet these conditions, banks may charge additional fees.
Pengeinstitutterne kan opkræve ekstragebyr for betalingsoverførsler, der ikke opfylder disse betingelser.
RTGS systems may charge extra fees for additional services they may provide ( e.g. the entering of paper based payment instructions ) .
RTGS systemerne kan opkræve ekstra gebyrer for supplerende tjenesteydelser ( f. eks . postering af betalingsordrer , som fremsendes på papir ) .
The taxi fare includes a base charge of 2.50 as soon as you enter the cab, plus an additional 2.50 per mile traveled.
Prisen på taxaen er 2,5 kroner i startpris lige, når man sætter sig ind. Derudover skal man betale 2,5 kroner for hver kilometer, man kører.
charge
ladningObjectClass
Charge
Gebyrer
Charge
Gebyrer
Charge!
Til angreb!
If I signal you to charge, you charge.
De angriber, når jeg signalerer det.
If I signal you to charge, you charge.
I angriber, når jeg signalerer det.
Floating charge
Flydende pant
Charge Percent
LadningsprocentName
Charge State
LadningstilstandName
Battery Charge
Batteriladning
Charge Percent
Ladningsprocent
Charge State
Ladningstilstand
Partial Charge
Delvis ladning
charge variance
varians af ladning
Elementary Charge
Elementarladning
Take charge.
Pågrib ham.
No charge.
Ikke noget.
No charge...
Åh, det er gratis...
Charge mutiny.
Tiltalen lyder på mytteri.
The charge
Anklage
A charge.
Et angreb.
Satchel charge?
Sprængladning?
No charge.
Ingen regning.
No charge.
Det koster ingenting!
Company, charge!
Kompagni, angrib!
Parafiscal charge
Fiskeritype krebsdyr, blæksprutte og demersalt fiskeri
Battery Charge Graph
Graf for batteriopladning
Show charge information
Vis information om ladning
Who's in charge?
Hvem fører an?
I'm in charge.
Jeg er chef her...

 

Related searches: Additional Charge - At No Additional Charge - For An Additional Charge - No Additional Charge - Without Additional Charge - Without Any Additional Charge - At Additional Charge - For Additional Charge - For No Additional Charge - Additional Charge For -