Translation of "adjournment" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adjournment - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

adjournment closure
29, stk. 2 137, stk. 1 og 2
Adjournment Annex
Afbrydelse af sessionen
Adjournment of the session
Afbryde se af sessionen
Adjournment of the session
Afbrydelse af sessionen fortræffelige betænkning.
Adjournment of the 'session
Afbrydelse af sessionen
Adjournment of the session
Godkendelse af protokollen
Adjournment of the session
Afbrydelse af sessionen....
Adjournment of the session
Afbrydelse af sessionen Bilag
Adjournment of the seesion
Afbrydelse af sessionen
Adjournment of the session
Afbrydelse af sessionen .
Adjournment of the session
Aforydelse af sessionen
Adjournment of the session
(Mødet hævet kl. 13.00)
Adjournment of the sessionK
Afbrydelse af sessionen
Adjournment of the session
(Forslaget til beslutning vedtoges) (')
Adjournment of the session
Aßrydelse af sessionen
Adjournment of the session
Så kan det offentliggøres som bilag til protokollen.
Motion for adjournment is denied.
Anmodningen om udsættelse forkastes.
Adjournment of a debate and vote
Udsættelse af forhandlingen og afstemningen
Rule 131 Adjournment of a debate
Artikel 131 Udsættelse af forhandlingen
(Parliament approved the request for adjournment)
Afstemninger (')
(Parliament approved adjournment of the debate)
(Anmodningen om udsættelse blev imødekommet)
(Parliament agreed to the request for adjournment)
OK, hr. Pannella, vi skal overveje
True, we had an adjournment, but an adjournment to a precise date, to 16 and 17 December, the Conference of Foreign Ministers.
Den mest populære forklaring herpå går ud på, at en gennemgribende reform af Fæl lesskabet var strandet på to eller tre medlemsstater.
Rule 170 Adjournment of a debate and vote
Artikel 170 Udsættelse af forhandlingen og afstemningen
the adjournment of a debate and vote (Rule 170)
forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 170)
(d) the adjournment of a debate and vote (Rule 170)
d) forslag om at udsætte forhandlingen og afstemningen (artikel 170)
Subject Adjournment of the CSCE follow up conference in Madrid
Om Udsættelse af CSCE konferencen i Madrid.
Adjournment of the session Mr de Courcy Ling Mr Pannella
afgørelse, der kan få dramatisk politisk virkning.
Could I therefore request a short adjournment until he arrives?
Må jeg derfor anmode om en kort udsættelse, indtil han kommer?
(Parliament rejected the proposal of adjournment and approved the minutes)
(Anmodningen af Ford blev ikke imødekommet Protokollen godkendtes)
Mr President, you called an earlier adjournment. 15 minutes, you said.
Hr. formand, De havde en tidligere udsættelse på 15 minutter, som De sagde.
Postponement of the ruling shall not entail the adjournment of the debate.
Udskydelsen af afgørelsen medfører dog ikke udsættelse af den igangværende forhandling.
It is with the greatest regret that I ask for the adjournment.
Den er ikke engang begyndelsen til et svar på det, hr. Thorn har sagt.
We then had an adjournment of the affair for approximately one month.
Der er ingen mulighed for at udvide den fastsatte periode, når den påkrævede information er kommunikeret.
The postponement of the ruling shall not entail the adjournment of the debate.
34 igangværende forhandling.
But before the adjournment. it was stated that it would last until 11 p.m.
Inden udsættelsen af mødet blev det imidlertid sagt, at vi skulle fortsætte mødet indtil klokken 23.00.
Closure of a debate Adjournment of a debate Suspension or closure of the sitting
Afbrydelse eller hævelse af mødet
Closure of a debate Adjournment of a debate Suspension or closure of the sitting
Henvisning til fornyet udvalgsbehandling Afslutningaf forhandlingen Udsattelse af forhandlingen Afbrydelse eller havelse af msdet
Adjournment of the session it that the citizen takes an interest in this Community.
Afbrydelse af sessionen
(Parliament rejected, in succession, the request for adjournment and the amended proposal for a directive)
Formanden. Jeg beklager, hr. Bangemann, men vi har allerede stemt om tilbagevisning til udvalg.
President. Colleagues, are there at least 10 Members who support the adjournment of the sitting?
Formanden. Kære kolleger, er der mindst 10 medlemmer, der støtter forslaget om, at mødet afbrydes?
credentials legal basis Vice Presidents duties election Vote of approval of the Commission Voting adjournment amendments
sagsområder sammensætning Samråds spørgetid stedfortræder udtalelse underudvalg uopsætteligt møde valgs prøvelse
Mr Pflimlin. (FR) Mr President, I am in favour of adjournment for the reasons you gave.
Pannella. (FR) Hr. formand, på side 6 i den franske udgave af protokollen står der ordret, at Pannella tog ordet vedrørende den taletid, Kommissionen havde fået tildelt .
That is why, under Rule 32 (1) (d), I beg to move the adjournment of the debate.
Lige ledes kan jeg heller ikke stemme imod den, fordi der ikke er noget, der er værd at stemme imod.
Mr Pranchère. (FR) Mr President, I am told that in the French parliament one can request an adjournment
Efter vedtagelse af Haagerup beslutningen (Mødet hævet kl. 19.25) (')

 

Related searches: Adjournment - Adjournment Thereof - Adjournment Of The Meeting - Adjournment Sine Die - Any Adjournment Thereof - Motion For Adjournment - Adjournment Period - And Any Adjournment - Adjournment Of Hearing - Adjournment Of A Meeting -