Translation of "adjure" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adjure - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I adjure you, daughters of Jerusalem, that you not stir up, nor awaken love, until it so desires. Friends
Jeg besværger eder, Jerusalems Døtre Gør ikke Kærligheden Uro, væk den ikke før den ønsker det selv!
I adjure you, daughters of Jerusalem, If you find my beloved, that you tell him that I am faint with love. Friends
Jeg besværger eder, Jerusalems Døtre Såfremt I finder min Ven, hvad skal I da sige til ham? At jeg er syg af Kærlighed!
The king said to him, How many times shall I adjure you that you speak to me nothing but the truth in the name of Yahweh?
Men Kongen sagde til ham Hvor mange Gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENs Navn?
How is your beloved better than another beloved, you fairest among women? How is your beloved better than another beloved, that you do so adjure us? Beloved
Hvad Fortrin har da, din Ven, du fagreste, blandt Kvinder? Hvad Fortrin har da din Ven, at du besværger os så?
The king said to him, How many times do I have to adjure you that you speak to me nothing but the truth in the name of Yahweh?
Men Kongen sagde til ham Hvor mange Gange skal jeg besvære dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENs Navn?
I adjure you, daughters of Jerusalem, by the roes, or by the hinds of the field, that you not stir up, nor awaken love, until it so desires.
Jeg besværger eder, Jerusalems Døtre, ved Gazeller og Markens Hjorte Gør ikke Kærligheden Uro, væk den ikke, før den ønsker det selv!
And the king said to him, How many times shall I adjure thee that thou say nothing but the truth to me in the name of the LORD?
Men Kongen sagde til ham Hvor mange Gange skal jeg besværge dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENs Navn?
And the king said unto him, How many times shall I adjure thee that thou tell me nothing but that which is true in the name of the LORD?
Men Kongen sagde til ham Hvor mange Gange skal jeg besvære dig, at du ikke siger mig andet end Sandheden i HERRENs Navn?
But Jesus held his peace. The high priest answered him, I adjure you by the living God, that you tell us whether you are the Christ, the Son of God.
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.
and crying out with a loud voice, he said, What have I to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I adjure you by God, don't torment me.
og råbte med høj Røst og sagde Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, den højeste Guds Søn? Jeg besvæger dig ved Gud, at du ikke piner mig.
And cried with a loud voice, and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God? I adjure thee by God, that thou torment me not.
og råbte med høj Røst og sagde Hvad har jeg med dig at gøre, Jesus, den højeste Guds Søn? Jeg besvæger dig ved Gud, at du ikke piner mig.
Then certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preacheth.
Men også nogle af de omløbende jødiske Besværgere forsøgte at nævne den Herres Jesu Navn over dem, som havde de onde Ånder, idet de sagde Jeg besværger eder ved den Jesus, som Paulus prædiker.
But some of the itinerant Jews, exorcists, took on themselves to invoke over those who had the evil spirits the name of the Lord Jesus, saying, We adjure you by Jesus whom Paul preaches.
Men også nogle af de omløbende jødiske Besværgere forsøgte at nævne den Herres Jesu Navn over dem, som havde de onde Ånder, idet de sagde Jeg besværger eder ved den Jesus, som Paulus prædiker.
But Jesus held his peace. And the high priest answered and said unto him, I adjure thee by the living God, that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God.
Men Jesus tav. Og Ypperstepræsten tog til Orde og sagde til ham Jeg besværger dig ved den levende Gud, at du siger os, om du er Kristus, Guds Søn.
The king sent and called for Shimei, and said to him, Didn't I adjure you by Yahweh, and warn you, saying, 'Know for certain, that on the day you go out, and walk abroad any where, you shall surely die?' You said to me, 'The saying that I have heard is good.'
lod Kongen ham kalde og sagde til ham Tog jeg dig ikke i Ed ved HERREN, og advarede jeg dig ikke Den Dag du drager bort og begiver dig andetsteds hen, hvor det end er, må du vide, du er dødsens! Og svarede du mig ikke Godt! Jeg har hørt det?

 

Related searches: Adjure - I Adjure You - I Adjure -