Translation of "adultery" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Adultery - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adultery is.
Ægteskabsbrud er det.
You shall not commit adultery.
Du må ikke bedrive Hor!
Neither shall you commit adultery.
Du må ikke bedrive Hor!
Thou shalt not commit adultery.
Du må ikke bedrive Hor!
Neither shalt thou commit adultery.
Du må ikke bedrive Hor!
Thou shalt not commit adultery.
Du må ikke bryde et ægteskab.
She has brought adultery and murder.
Hun har bragt utroskab og mord.
Are you innocent of adultery? . What?
Er du uskyldig i utroskab, i utilsløret promiskuitet?
You who say a man shouldn't commit adultery. Do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples?
Du, som siger, at man ikke må bedrive Hor, du bedriver Hor! Du, som føler Afsky for Afguderne, du øver Tempelran!
Thou that sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? thou that abhorrest idols, dost thou commit sacrilege?
Du, som siger, at man ikke må bedrive Hor, du bedriver Hor! Du, som føler Afsky for Afguderne, du øver Tempelran!
Everyone who divorces his wife, and marries another, commits adultery. He who marries one who is divorced from a husband commits adultery.
Hver, som skiller sig fra sin Hustru og tager en anden til Ægte, bedriver Hor og hver, som tager til Ægte en Kvinde, der er skilt fra sin Mand, bedriver Hor.
This adultery is a lonely business, isn't it?
Utroskab er noget ensomt noget, ikke?
Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
Hver, som skiller sig fra sin Hustru og tager en anden til Ægte, bedriver Hor og hver, som tager til Ægte en Kvinde, der er skilt fra sin Mand, bedriver Hor.
You've paid for your adultery, but you have also killed.
De har betalt for utroskab, men De har også slået ihjel.
I tell you that whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery and he who marries her when she is divorced commits adultery.
Men jeg siger eder, at den, som skiller sig fra sin Hustru, når det ikke er for Hors Skyld, og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor og den, som tager en fraskilt Hustru til Ægte, han bedriver Hor.
Even adultery and lasciviousness, uncleanness, idolatry and rioting, vanity and wrath.
Selv hor og vellyst, urenhed, afgudsdyrkelse og orgier, forfængelighed og vrede.
'The man who commits adultery with another man's wife, even he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
And the man that committeth adultery with another man's wife, even he that committeth adultery with his neighbour's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.
Om nogen bedriver Hor med en anden Mands Hustru, om nogen bedriver Hor med sin Næstes Hustru, da skal de lide Døden, Horkarlen såvel som Horkvinden.
A wife who commits adultery! who takes strangers instead of her husband!
hvilken Horkvinde, der tager fremmede i sin Mands Sted!
You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery '
I have hørt, at der er sagt Du må ikke bedrive Hor.
You know what our Lord said to the woman taken in adultery?
Ved du, hvad Herren sagde til den utro kvinde?
For he who said, Do not commit adultery, also said, Do not commit murder. Now if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law.
Thi han, som sagde Du må ikke bedrive Hor, sagde også Du må ikke slå ihjel. Dersom du da ikke bedriver Hor, men slår ihjel, da er du bleven en Lovens Overtræder.
For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.
Thi han, som sagde Du må ikke bedrive Hor, sagde også Du må ikke slå ihjel. Dersom du da ikke bedriver Hor, men slår ihjel, da er du bleven en Lovens Overtræder.
If a woman herself divorces her husband, and marries another, she commits adultery.
Og dersom hun efter at have skilt sig fra sin Mand ægter en anden, bedriver hun Hor.
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery.
Men jeg siger eder, at enhver, som skiller sig fra sin Hustru, uden for Hors Skyld, gør, at hun bedriver Hor, og den, som tager en fraskilt Kvinde til Ægte, bedriver Hor.
And I say unto you, Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery and whoso marrieth her which is put away doth commit adultery.
Men jeg siger eder, at den, som skiller sig fra sin Hustru, når det ikke er for Hors Skyld, og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor og den, som tager en fraskilt Hustru til Ægte, han bedriver Hor.
they told him, Teacher, we found this woman in adultery, in the very act.
Og de sige til ham Mester! denne Kvinde er greben i Hor på fersk Gerning.
But as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband!
hvilken Horkvinde, der tager fremmede i sin Mands Sted!
For instance, women are stoned for committing adultery and condemned to death for apostasy.
Utro kvinder dræbes ved stening, og kvindelige religionsfornægtere idømmes dødsstraf.
In Iran last week, a woman was condemned to death by stoning for adultery.
I Iran blev en kvinde i sidste uge dømt til døden på grund af ægteskabsbrud.
I love you too much to risk exposing you to a charge of adultery.
Alt for højt til at ville se dig anklaget for ægteskabsbrud.
Now the works of the flesh are obvious, which are adultery, sexual immorality, uncleanness, lustfulness,
Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom Utugt, Urenhed, Uterlighed,
He said to them, Whoever divorces his wife, and marries another, commits adultery against her.
Og han siger til dem Den, som skiller sig fra sin Hustru og tager en anden til Ægte, han bedriver Hor imod hende.
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
Og de sige til ham Mester! denne Kvinde er greben i Hor på fersk Gerning.
Now the works of the flesh are manifest, which are these Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness,
Men Kødets Gerninger ere åbenbare, såsom Utugt, Urenhed, Uterlighed,
Subject Maryam Arubi sentenced to death by stoning for adultery Is the Commission aware that Maryam Arubi (30), found guilty of adultery, was sentenced to death by stoning under the Iranian penal code based on the Islamic sharia?
Om Dødsstraf ved stening over Maryam Ayubi på grund af ægteskabsbrud Er det Kommissionen bekendt, at den 30 årige Maryam Ayubi i juli på grund af ægteskabsbrud blev dømt til døden ved stening efter den iranske strafferet, som bygger på den muslimske sharia?
There is cursing, lying, murder, stealing, and committing adultery they break boundaries, and bloodshed causes bloodshed.
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld.
In none of these cases have any of the men involved in the adultery been punished.
Ingen af mændene i utroskabssagerne er blevet straffet.
For they have committed adultery, and blood is in their hands and with their idols have they committed adultery and they have also caused their sons, whom they bore to me, to pass through the fire to them to be devoured.
at de horede og har Blod på Hænderne de horede med deres Afgudsbilleder, og til Føde for dem lod de Børnene, de fødte mig, gå igennem Ilden.
That they have committed adultery, and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery, and have also caused their sons, whom they bare unto me, to pass for them through the fire, to devour them.
at de horede og har Blod på Hænderne de horede med deres Afgudsbilleder, og til Føde for dem lod de Børnene, de fødte mig, gå igennem Ilden.
The scribes and the Pharisees brought a woman taken in adultery. Having set her in the midst,
Men de skriftkloge og Farisæerne føre en Kvinde til ham, greben i Hor, og stille hende frem i Midten.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding he that doeth it destroyeth his own soul.
Afsindig er den, der boler med hende, kun en Selvmorder handler så
Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not commit adultery
I have hørt, at der er sagt Du må ikke bedrive Hor.
And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
Og dersom hun efter at have skilt sig fra sin Mand ægter en anden, bedriver hun Hor.
By swearing, and lying, and killing, and stealing, and committing adultery, they break out, and blood toucheth blood.
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger på Blodskyld.

 

Related searches: Adultery - Commit Adultery - Committing Adultery - Alleged Adultery - Charged With Adultery - Committed Adultery - Adultery With - Guilty Of Adultery - Taken In Adultery - Thou Shalt Commit Adultery -