Translation of "advisory" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advisory - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Advisory
Rådgivende
Advisory functions
Rådgivende funktioner
Advisory functions
Rådgivende funktioner
Advisory committees
Rådgivende udvalg
Advisory forum
Gruppen af Raadgivere
Advisory Committee
Rådgivende udvalg
Advisory committee
Rådgivende udvalg
Advisory procedure
Rådgivningsprocedure
ADVISORY COMMITTEES
RÅDGIVENDE UDVALG
Advisory Forum
Det rådgivende forum
Scientific Advisory Board
Videnskabeligt rådgivende organ
Scientific Advisory Committee
Den rådgivende videnskabelige komité
ADVISORY COMMITTEE MEETINGS
Raadgivende Udvalg Moeder
ADVISORY COMMITTEE SECRETARIAT
Raadgivende Udvalg Sekretariat
ADVISORY COMMITTEE SECRECY
Raadgivende Udvalg Tavshedspligt
Advisory committee procedure
Procedure med rådgivende udvalg
BANKING ADVISORY COMMITTEE
DET RÅDGIVENDE UDVALG FOR BANKLOVGIVNING
Industry Advisory Panel
Rådgivende branchepanel
Taxation Advisory Services
Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a) Juridiske tjenesteydelser .
Taxation Advisory Services
Ingeniørvirksomhed
technical advisory services
administrative tjenester
Taxation Advisory Services
Kun firmaer med forretningssted i Litauen kan optræde som depositarer for aktiver.
Taxation advisory services
I AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK Økonomisk behovsprøve.
Taxation advisory services
Virksomhed udøvet af sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale
Taxation advisory services
CZ, CY, LT, EE, RO, SK Tilladelse fra de kompetente myndigheder påkrævet for udenlandske fysiske personer.
taxation advisory services
FR Godkendelseskrav.
an advisory forum.
et rådgivende forum.
THE UNION'S ADVISORY BODIES
UNIONENS RÅDGIVENDE ORGANER
The Union's advisory bodies
Unionens rådgivende organer
PROVISIONS CONCERNING ADVISORY BODIES
BESTEMMELSER VEDRØRENDE DE RÅDGIVENDE ORGANER
International and advisory role
En international og rådgivende rolle
Article 4 Advisory functions
FÆLLES BESTEMMELSER Artikel 320
Article 4 Advisory functions
Artikel 4 Rådgivende funktioner
The Banking Advisory Committee
Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning
National Scientific Advisory Committees
Nationale videnskabelige rådgivende udvalg

 

Related searches: Advisory Advisory Board - Advisory Board - Advisory Services - Advisory Council - Advisory Committee - Advisory Group - Advisory Panel - Advisory Body - Advisory Opinion - Scientific Advisory Board -