Translation of "advocate general" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advocate - translation : Advocate general - translation : General - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Judge or Advocate General Bfrs 24 515,
dommer og generaladvokat 24 515 bfr.
The members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate General.
Rettens medlemmer kan udpeges til at udøve hvervet som generaladvokat.
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Hvis der ikke indgås nogen aftale , skal Revisionsretten ikke desto mindre have adgang til oplysninger , der er nødvendige for revisionen af de af Unionens udgifter og indtægter , som Banken forvalter .
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Finder Domstolen , at sagen ikke rejser nogen nye retsspørgsmål , kan den efter at have hørt generaladvokaten beslutte , at sagen skal pådømmes uden generaladvokatens forslag til afgørelse .
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Finder Domstolen , at sagen ikke rejser nogen nye retsspłrgsmål , kan den efter at have hłrt generaladvokaten beslutte , at sagen skal pådłmmes uden generaladvokatens forslag til afgłrelse .
Replaced Mr Siegbert ALBER, who was appointed Advocate General of the European Court of Justice.
Indtrådt i stedet for Siegbert ALBER, der er blevet udnævnt til generaladvokat ved De Europæiske Fællesskabers Domstol.
The Advocate General at the time clearly stipulated the 12 periods of monthly plenary sessions .
Det står fast, at generaladvokaten på daværende tidspunkt talte om 12 månedlige mødeperioder.
Very frequently the Judges and Advocate General will listen to oral argument via simultaneous interpretation.
Dommerkollegiets medlemmer følger ofte indlæggene ved hjælp af simultantolkningen.
Where it considers that the case raises no new point of law, the Court of Justice may decide, after hearing the Advocate General, that the case shall be determined without a submission from the Advocate General.
Finder Domstolen, at sagen ikke rejser nogen nye retsspørgsmål, kan den efter at have hørt generaladvokaten beslutte, at sagen skal pådømmes uden generaladvokatens forslag til afgørelse.
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 20, the Advocate General may make his reasoned submissions in writing.
4, kan generaladvokaten fremsætte sine begrundede forslag til afgørelse skriftligt.
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 20 , the Advocate General may make his reasoned submissions in writing .
Uanset artikel 20 , stk . 4 , kan generaladvokaten fremsætte sine begrundede forslag til afgørelse skriftligt .
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 20 , the Advocate General may make his reasoned submissions in writing .
Uanset artikel 20 , stk . 4 , kan generaladvokaten fremsætte sine begrundede forslag til afgłrelse skriftligt .
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 21, the Advocate General may make his reasoned submissions in writing.
Uanset artikel 21, stk . 4, i denne statut kan generaladvokaten fremsaette sine begrundede forslag til afgoerelse skriftligt .
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 18, the Advocate General may make his reasoned submissions in writing.
Uanset artikel 18, stk . 4, i denne statut kan generaladvokaten fremsaette sine begrundede forslag til afgoerelse skriftligt .
Article 49 The Members of the General Court may be called upon to perform the task of an Advocate General . It shall be the duty of the Advocate General , acting with complete impartiality and independence , to make , in open court , reasoned submissions on certain cases brought before the General Court in order to assist the General Court in the performance of its task .
6 , andet punktum , og stk . 9 ikke anvendelse .
Advocate Imidacloprid Moxidectin
EMEA CVMP Godkendelse Udtalelse Nettotid Urstop
So I can believe that people who advocate for limiting general purpose computers will find receptive audience for their positions.
Derfor mener jeg at folk Hvem går ind for at begrænse generelle formål computere vil finde receptiv publikum til deres holdninger.
The members of the Court of First Instance may be called upon to perform the task of an Advocate General.
Rettens medlemmer kan udnaevnes til at varetage hvervet som generaladvokat .
Notwithstanding the fourth paragraph of Article 18 of this Statute, the Advocate General may make his reasoned submissions in writing.
Uanset artikel 18, stk . 4, i denne statut kan generaladvokaten fremsaette sine begrundede forslag til afgoerelse skriftligt .
I therefore advocate caution.
Jeg opfordrer derfor til stor forsigtighed.
Article 49 The Members of the Court of First Instance may be called upon to perform the task of an Advocate General .
Artikel 49 Rettens medlemmer kan udpeges til at udøve hvervet som generaladvokat .
At that point the Judge Rapporteur and the Advocate General may indicate the matters they wish to hear developed in the arguments.
Den refererende dommer og generaladvokaten kan benytte denne lejlighed til at præcisere, hvilke punkter de ønsker behandlet i de mundtlige indlæg.
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Hr. formand, jeg er ikke blot fortaler for, men overbevist fortaler for fordelene ved voldgift.
Judge or Advocate General Bfrs 22 750,
dommer og generaladvokat 22 750 bfr.
I would like to advocate this.
Det vil jeg gerne opfordre til.
I would advocate that way forward.
Jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi gør dette.
Wow! Mother Frank, the Children's Advocate.
Moder Frank, børnenes forkæmper.
A member called upon to perform the task of Advocate General in a case may not take part in the judgment of the case.
Et medlem af Retten, der er udpeget til generaladvokat i en sag, kan ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag.
A Member called upon to perform the task of Advocate General in a case may not take part in the judgment of the case .
Et medlem af Retten , der er udpeget til generaladvokat i en sag , kan ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag .
A member called upon to perform the task of Advocate General in a case may not take part in the judgment of the case .
Et medlem af Retten , der er udpeget til generaladvokat i en sag , kan ikke deltage i afgłrelsen af den pågældende sag .
A member called upon to perform the task of Advocate General in a case may not take part in the judgment of the case.
Et medlem, der udnaevnes til generaladvokat i en sag, kan ikke deltage i afgoerelsen af den paagaeldende sag .
20.09.1954 Advocate (non practising) United Kingdom Cons.
Advokat (ikke praktiserende) Forenede Kongerige Cons. MEP 25.07.1989 PPE
I am an advocate of the system.
Jeg går ind for en sådan ordning.
You advocate strengthening coordination between national policies.
De forfægter en styrket koordinering af de nationale politikker.
It is interesting that the position of the advocate general is precisely the same as that of the Commission's Directorate General which is responsible for environmental matters, and different from that of the Directorate General which is responsible for the internal market.
Det er interessant, at juristens standpunkt netop er den samme som den, den miljøansvarlige hovedafdeling i Kommissionen har, og at den afviger fra det standpunkt, som hovedafdelingen, der er ansvarlig for det indre marked, har.

 

Related searches: Advocate General - Judge Advocate General - Opinion Of The Advocate General - General Advocate - Conclusions Of The Advocate General - Advocate General Suggests - The Advocate General's Opinion - Opinion Advocate General - Court Followed The Advocate General - Former Advocate General -