Translation of "advocate that" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advocate - translation : Advocate that - translation : That - translation :
At

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I would advocate that way forward.
Jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi gør dette.
Surely you don't advocate that, do you, sir?
Det er De vel ikke fortaler for, sir?
Advocate Imidacloprid Moxidectin
EMEA CVMP Godkendelse Udtalelse Nettotid Urstop
I therefore advocate caution.
Jeg opfordrer derfor til stor forsigtighed.
We therefore advocate that the programmes now in pregress be continued.
Endelig er et stigende indhold af kuldioxyd i luften blevet til et globalt problem af stor betydning.
It must be the path that we Europeans advocate for the future.
Det er denne vej, som vi europæere skal følge i fremtiden.
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Hr. formand, jeg er ikke blot fortaler for, men overbevist fortaler for fordelene ved voldgift.
They greatly affect the fair competition that we all advocate in the Community.
I Frankrig giver man fuldt bevidst afkald på kullene.
And that is the only saving I wish to advocate in this context.
Europa har allerede vist sig lydhør over for vore krav, og det er vi taknemmelige for.
Judge or Advocate General Bfrs 22 750,
dommer og generaladvokat 22 750 bfr.
I would like to advocate this.
Det vil jeg gerne opfordre til.
Wow! Mother Frank, the Children's Advocate.
Moder Frank, børnenes forkæmper.
And that level of complacency means they don't feel the need to advocate for that culture.
Og den selvtilfredshed medfører, at de ikke føler noget behov for at forfægte den kultur.
I will not deny that I advocate Strasbourg as the future seat of Parliament.
Kære kolleger, det, det drejer sig om i politik, er netop at se så klart som muligt, hvilke virkninger og hvilke følger vore handlinger i dag vil få i morgen. Der er ingen som helst grund til, at dette Parlament ikke skulle kunne arbejde i Luxembourg.
That then is the view of this section of my Group as devil's advocate.
Bistand af en juridisk rådgiver kan være tvingende nødvendig, også uden om proceduren.
We have not been told what alternative they would advocate in place of that.
Det må da være et fingerpeg. Derfor er det også godt, at vi i vore budgetter har sat penge af til fælles studieprojekter for universiteter, som navnlig også kunne tage fat på dette. Jeg tror, at dette er overordentlig produktivt.
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Hvis der ikke indgås nogen aftale , skal Revisionsretten ikke desto mindre have adgang til oplysninger , der er nødvendige for revisionen af de af Unionens udgifter og indtægter , som Banken forvalter .
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Finder Domstolen , at sagen ikke rejser nogen nye retsspørgsmål , kan den efter at have hørt generaladvokaten beslutte , at sagen skal pådømmes uden generaladvokatens forslag til afgørelse .
Where it considers that the case raises no new point of law , the Court may decide , after hearing the Advocate General , that the case shall be determined without a submission from the Advocate General .
Finder Domstolen , at sagen ikke rejser nogen nye retsspłrgsmål , kan den efter at have hłrt generaladvokaten beslutte , at sagen skal pådłmmes uden generaladvokatens forslag til afgłrelse .
Judge or Advocate General Bfrs 24 515,
dommer og generaladvokat 24 515 bfr.
20.09.1954 Advocate (non practising) United Kingdom Cons.
Advokat (ikke praktiserende) Forenede Kongerige Cons. MEP 25.07.1989 PPE
I am an advocate of the system.
Jeg går ind for en sådan ordning.
You advocate strengthening coordination between national policies.
De forfægter en styrket koordinering af de nationale politikker.
All that has changed is the fact that the programmes now advocate coordinated action for this capital.
Den eneste forskel til i dag er, at programmerne nu støtter en koordineret aktion for denne kapital.
After all, it is no secret that the majority in this chamber advocate that in any case.
Det er jo i hvert fald ingen hemmelighed, at flertallet i Parlamentet er fortalere for det.
That will be the consequence that is the real alternative, but I hope that no one would advocate it.
Dette er følgerne, dette er alternativet, men jeg håber ikke nogen går ind for dette.
Those who know me know that I am not a blind advocate of genetic engineering.
De, der kender mig, ved, at jeg ikke er kritikløs tilhænger af genteknologi.
I should, however, also like to advocate that we not only deregulate, but also regulate.
Jeg vil imidlertid også gerne støtte, at vi ikke kun deregulerer, men også regulerer.
Where it considers that the case raises no new point of law, the Court of Justice may decide, after hearing the Advocate General, that the case shall be determined without a submission from the Advocate General.
Finder Domstolen, at sagen ikke rejser nogen nye retsspørgsmål, kan den efter at have hørt generaladvokaten beslutte, at sagen skal pådømmes uden generaladvokatens forslag til afgørelse.
My party is a firm advocate of this.
Mit parti er en stor tilhænger af dette.
I advocate transparent, joint and efficient development policy.
Jeg opfordrer til en gennemsigtig, solidarisk og effektiv udviklingspolitik.
Some Members here advocate opening up to competition.
Nogle af Europa Parlamentets medlemmer gør sig til fortalere for liberalisering.
However, I also understand those views that advocate electing the ceilings proposed under the Gothenburg Protocol.
Jeg forstår dog også godt synspunkterne om, at man burde vælge grænseværdierne fra Göteborg protokollen.
I think it is something that should come sooner rather than later and I would advocate that very strongly.
Jeg håber, den vil blive vedtaget meget hurtigt.
My colleagues and myself advocate a two pronged strategy.
Hutton. (EN) Fru formand, det glæder mig meget at se Dem på formandsstolen.

 

Related searches: Advocate - Advocate For - Brand Advocate - Advocate General - Devil's Advocate - Health Advocate - Strong Advocate - Judge Advocate - Advocate Against - Advocate That -