Translation of "agitation" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Agitation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Agitation
Søvnmangel, hallucinationer, konfusion, paroniria (mareridt) Agitation
Common agitation, insomnia
Psykiske forstyrrelser Almindelig agitation, insomnia
Agitation, irritability, restlessness
Agitation, irritabilitet, rastløshed
Agitation Sleep disorder.
Agitation søvnforstyrrelser.
Psychiatric Disorders agitation
Uro
agitation, nervousness Common
Almindelig
Psychomotor hyperactivity agitation
Psykomotorisk hyperaktivitet agitation
hyperactivity or agitation
uro og rastløshed
Delirium Nervousness Hallucination Agitation
Delirium Nervøsitet Hallucination Uro
agitation, irritability, or restlessness
ophidselse, irritabilitet eller rastløshed
Agitation, anxiety, depression, tremor
Agitation, angst, depression, skælven
Agitation Tremor Tachycardia Cyanosis
Uro Tremor Takykardi
Convulsion, agitation, tremor, hyperkinesia
Kramper, agitation, tremor, hyperkinesi Øjne
headache. agitation, somnolence, dizziness.
Agitation, somnolens, svimmelhed.
Insomnia, hallucinations, confusion, paroniria Agitation
Søvnmangel, hallucinationer, konfusion, paroniria (mareridt) Agitation
hyperkinesia, hallucinations, agitation and hypotension.
De forventede bivirkninger vil relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme, opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension.
Avoid prolonged or vigorous agitation.
Må ikke blandes langvarigt eller voldsomt.
Avoid prolonged or vigorous agitation.
Undgå at svinge for længe eller for kraftigt.
Insomnia, hallucinations, confusion, nightmares, agitation
Insomnia, hallucinationer, forvirring, mareridt, agitation
Agitation Irritability Confusional state Depression
Agitation Irritabilitet Konfusions tilstande Depression
hyperactivity, agitation, confusion, disorientation, hallucinations
uro og rastløshed, forvirring (konfusion), desorientering, hallucinationer
Chest pain, agitation, facial flushing.
Brystsmerter, agitation, ansigtsrødmen.
Nervousness, somnolence, depression, agitation, anorexia
Nervøsitet, søvnighed, depression, opstemthed, anorexi
9 hyperkinesia, hallucinations, agitation and hypotension.
De forventede bivirkninger vil relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist herunder kvalme, opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension.
Agitation, apathy, behaviour disorder, depression, hallucination
Uro, apati, ændret opførsel, depression, hallucination
Insomnia AnxietySleep disorder Agitation Libido decreased
Søvnløshed Angst Søvnforstyr relser Uro Nedsat libido
Uncommon euphoria, amnesia, insomnia, hallucinations, agitation.
Ikke almindelige
Insomnia Anxiety Sleep disorder Agitation Libido decreased
Søvnløshed Angst Søvnforstyr relser Uro Nedsat libido
Insomnia AnxietySlee p disorder Agitation Libido decreased
Søvnløshed Angst Søvnforstyr relser Uro Nedsat libido
mood disorders, anxiety (including nervousness and agitation)
humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og agitation)
Depression, insomnia, anxiety, emotional lability , agitation, nervousness
Depression, søvnløshed, angst, følelsesmæssig ustabilitet , agitation, nervøsitet
paraesthesia, hypoaesthesia, agitation, insomnia, vasodilatation, dizziness, anxiety
paræstesi, hypoæstesi, agitation, insomni, vasodilatation, svimmelhed, angst
Do not use prolonged or vigorous agitation.
Må ikke blandes langvarigt eller voldsomt.
mood disorders, anxiety (including nervousness and agitation)
humørforstyrrelser, angst (herunder nervøsitet og re agitation)
difficulty in sleeping (insomnia), restlessness (agitation), confusion
søvnforstyrrelse (søvnløshed), rastløshed (agitation), forvirring
Agitation, depersonalisation, emotional lability 23 4.9 Overdose
Uro, depersonalisation, emotionel labilitet
Insomnia, somnolence, sleep disorder, nervousness Agitation, anxiety, irritability
Agitation, ængstelse, irritabilitet
Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia
Agitation, konfusion, depression, angst, abnorm tankevirksomhed, insomnia
Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia
Leukopeni, trombocytopeni, anæmi Pancytopeni, leukocytose
Agitation Abnormal dreams Anxiety Insomnia Hallucinations Depression Hypesthesia
Agitation Unormale drømme Uro Søvnløshed Hallucinationer Depression Hypæstesi Nervøsitet Rystelser Vertigo
Agitation, confusional state, depression, anxiety, thinking abnormal, insomnia
Agitation, konfusion, depression, angst, abnorm tankevirksomhed, insomnia
Rare agitation, apathy, clinging, emotional changes, nervousness, restlessness.
Sjælden agitation, apati, pylrethed, emotionel labilitet, nervøsitet, rastløshed.
Confusion, insomnia, nightmares, hallucinations, delusions, agitation, anxiety, euphoria.
Forvirring, insomnia, mareridt, hallucinationer, vrangforestillinger, agitation, angst og eufori.
agitation, amnesia, ataxia, coordination abnormal, convulsions, thinking abnormal
Ophidselse, amnesi, ataxi, unormal koordination, kramper, abnorm tankevirksomhed.
Apathy, Hallucinations, Myoclonus, Agitation, Impaired coordination and balance
Apati, hallucinationer, myokloni, agitation, svækket koordination og balance

 

Related searches: Agitation - Agitation Rate - Mechanical Agitation - Thermal Agitation - Air Agitation - Agitation Speed - Gentle Agitation - Vigorous Agitation - Under Agitation - State Of Agitation -