Translation of "airy" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Airy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I'm not talking about airy fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Jeg taler ikke om fantasier eller om kultur eller psykologi eller adfærd.
Three civil brawls, bred of an airy word, By thee, old Capulet, and Montague,
Tre civile slåskampe, avlet af en luftig ord, Af Dig, gamle Capulet og Montague,
This is what is missing despite a few airy fairy statements from the Klepsch document.
Det er det, der trods nogle luftige påstande ikke fremgår af Klepsch dokumenterne.
Would through the airy region stream so bright That birds would sing and think it were not night.
Ville via luftige regionen åen så stærkt, at fuglene vil synge og synes, det var ikke nat .
Else would I tear the cave where Echo lies, And make her airy tongue more hoarse than mine
Else ville jeg rive hulen, hvor Echo ligger, og få hende til luftige tungen mere hæs end min
The Socialist Group, let me say again, is not in the least interested in airy fairy theoretical or purely
Disse initiativer viser den kristeligdemokratiske forpligtelse i retning af euro pæisk enhed.
All wheat fields, firstclass land, cool and airy, and five hundred hectares of vineyards and olive groves at Gibildolce.
Hvedemarker, førsteklasses jord køligt og luftigt og 500 hektarer med vinmarker og olivenlunde ved Gibildolce.
Storage in the pharmacy departmentThe gas cylinders should be stored in an airy, clean and locked place, for storage of medicinal gas only.
Opbevaring i apoteksafdelingen Gasflaskerne skal opbevares i en udluftet, rent, aflåst lokale udelukkende til opbevaring af medicinske gasser.
Storage in the pharmacy department The gas cylinders should be stored in an airy, clean and locked place, for storage of medicinal gas only.
Opbevaring på apotekets lager Gasflaskerne skal opbevares et udluftet, rent og aflåst sted, som udelukkende er beregnet til opbevaring af medicinske gasser.
Yet I passed some cheerful evenings in that cool and airy apartment, surrounded by the rough brown boards full of knots, and rafters with the bark on high overhead.
Men jeg passerede nogle muntre aftener i den kølige og luftige lejlighed, omgivet af ru brune brædder fuld af knuder og spær med barken på høje overhead.
That is what prompted me to put the question, for I feel that the Commissioner is dodging the issue by simply making fine and airy statements about acquiring skills so as to be active in society.
Som sagt har den nugældende forordning ikke garanteret netop denne kontrol, og derfor forsøger vi med de nye forslag at opnå den rette udnyttelse af midlerne. lerne.

 

Related searches: Airy - Light And Airy - Airy-fairy - Airy Room - Airy Feel - Airy Space - Airy Pattern - Bright And Airy - Spacious And Airy - Airy Design -