Translation of "algorithm" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Algorithm - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

( b ) if algorithm 1 fails , then algorithm 2 ( c ) if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem , er rækkefølgen følgende a ) algoritme 1 b ) hvis algoritme 1 ikke lykkes , så algoritme 2 c ) hvis algoritme 2 ikke lykkes , så algoritme 3 , eller hvis algoritme 2 lykkes , gentagelse af algoritme 1 .
if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
hvis algoritme 2 ikke lykkes , så algoritme 3 , eller hvis algoritme 2 lykkes , gentagelse af algoritme 1 .
if algorithm 1 fails , then algorithm 2 ,
hvis algoritme 1 ikke lykkes , så algoritme 2
Algorithm
Algoritme
Algorithm
Algoritme Encryption algorithm
As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system , the sequence shall be as follows ( a ) algorithm 1 , ( b ) if algorithm 1 fails , then algorithm 2 , ( c ) if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
Så længe der ikke er en udestående samtidig multilateral afvikling i et afviklingssystem , er rækkefølgen følgende a ) algoritme 1 b ) hvis algoritme 1 ikke lykkes , så algoritme 2 c ) hvis algoritme 2 ikke lykkes , så algoritme 3 , eller hvis algoritme 2 lykkes , gentagelse af algoritme 1 .
As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system , the sequence shall be as follows ( a ) ( b ) ( c ) algorithm 1 , if algorithm 1 fails , then algorithm 2 , if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system , the sequence shall be as follows ( a ) ( b ) ( c ) algorithm 1 , if algorithm 1 fails , then algorithm 2 , if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
algorithm 1 ,
algoritme 1
Noise algorithm
Støjalgoritme
Scaling Algorithm
Skaleringsalgoritme
Expansion algorithm
Ekspansionsalgoritme
Slider algorithm
Skyder algoritme
Synergistic algorithm
Synergistisk algoritme
Signature Algorithm
Underskriftsalgoritme
Authentication algorithm
Autentificeringsalgoritme
Dither Algorithm
Dither algoritme
Dithering Algorithm
Dithering algoritme
Encryption algorithm
Krypteringsalgoritme
Hash algorithm
Hash algoritme
As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system , the sequence shall be as follows ( a ) algorithm 1 , ( b ) if algorithm 1 fails , then algorithm 2 , 2007D0007 EN 12.05.2010 003.001 26 B ( c ) if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system , the sequence shall be as follows ( a ) algorithm 1 , ( b ) if algorithm 1 fails , then algorithm 2 , ( c ) if algorithm 2 fails , then algorithm 3 , or if algorithm 2 succeeds , repeat algorithm 1 .
Image compression algorithm
Komprimeringsalgoritme No TIFF compression
Time estimation algorithm
Algoritme til tidestimering
Mapping projection algorithm
Algoritme for kortlægningsprojektion
Unknown key algorithm
Ukendt nøglealgortime
Working wall bouncing algorithm
Fungerende algoritme for at ramme væg
Encryption algorithm phase 1
Krypteringsalgoritme
Authentication algorithm phase 2
Godkendelsestype
Encryption algorithm phase 2
Krypteringsalgoritme
Authentication algorithm phase 1
Godkendelsestype
We'll show how to do that next using an algorithm called the A star algorithm.
Som det næste vil vi vise jer hvordan man gør netop det, ved brug af en algoritme kaldet 'A star' algoritmen.
Data mining algorithm development framework
Rammeværktøj til udvikling af algoritmer til udvinding af data
Select here the compression algorithm.
Vælg her komprimeringsalgoritme. No TGA compression
Algorithm for the mapping projection.
Kortlægningsprojektionens algoritme.
Shuffle algorithm for game numbers
Blande algoritme for spiltal
Colour, Stefan Singer algorithm, RGB
Farve, Stefan Singer algoritme, RGB

 

Related searches: Genetic Algorithm - Control Algorithm - Treatment Algorithm - Proprietary Algorithm - Algorithm Design - Algorithm Development - Encryption Algorithm - Matching Algorithm - Detection Algorithm - Optimization Algorithm -