Translation of "alkaline" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Alkaline - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alkaline
Bærbare modtagere til kald, alarmering og søgning af personer
Alkaline
Apparater til modtagelse, konvertering og overførsel eller gendannelse af tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kobling og rutning
Alkaline
Alkalisk
Alkaline
Alkaliske
Alkaline fens
Alkaliske lavmoser
Aspergillus alkaline protease
Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer
Alkaline earth metals
Alkaliske jordartsmetaller
Alkaline earth metals
Jordalkalimetaller
Increased alkaline phosphatase
Forøget alkalisk fosfatase
This water's alkaline.
Vandet er basisk.
ALKALINE HYDROLYSIS PROCESS
PROCESSEN ALKALISK HYDROLYSE
Alkali or alkaline earth metals
Alfahexaklorcyclohexan (alfa HCH)
Alkali or alkaline earth metals
Med indhold af aluminiumoxid på 98,5 vægtprocent eller derover
Lipoprotein lipase aspergillus alkaline protease
Kolofonium og harpikssyrer samt derivater deraf harpiksessens (pinolin) og harpiksolier naturharpikser modificeret ved smeltning
Alkali or alkaline earth metals
Hexabromdifenylether (c octaBDE)
Alkali or alkaline earth metals
Kunstig korund, også når den ikke er kemisk defineret aluminiumoxid aluminiumhydroxid
Lipoprotein lipase aspergillus alkaline protease
Træterpentin
7 Elevation of alkaline phosphatase
Forhøjelse af alkalisk fosfatase
Increase in blood alkaline phosphatase
Stigning i basisk fosfatase i blodet
Alkali or alkaline earth metals
Alkalimetaller eller jordalkalimetaller
Alkaline hydrolysis is one such method.
Alkalisk hydrolyse er en af disse metoder.
determination of alkali and alkaline earth sulphides,
bestemmelse af alkalisulfider og alkalijordsulfider ,
Elevations in ALT, AST, alkaline phosphatase Uncommon
Forhøjet ALAT, ASAT, alkalisk phosphatase Ikke almindelig
Increase in liver enzymes (AST, ALT, alkaline
Forhøjede leverenzymer (ASAT, ALAT, basisk fosfatase)
increased, blood alkaline phosphatase increased, weight decreased
laktatdehydrogenase, forhøjet serum carbamid, forhøjede basiske phosphataser, vægttab
Elevation of alkaline Phosphatase, Elevation of ALT
Forhøjelse af alkalisk fosfatase og forhøjelse af ALAT
ALT, prothrombin time, alkaline phosphatase, albumin and
ALAT, protrombintid, basisk fosfatase, albumin og bilirubin med to ugers interval. ng
for alkaline substances the word BASEN bases
for basiske stoffer, ordet BASEN (baser)
alkaline iron oxide for the purification of gas,
Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig med zink og natriumioner
Alkaline iron oxide for the purification of gas
Alkalisk jernoxid (gasrense masse)
Alkaline iron oxide for the purification of gas
Strimler af ikke blødgjort poly(vinylklorid), med klæbemiddel af ikke vulkaniseret naturgummi eller syntetgummi, selvklæbende, i ruller af bredde 20 cm
Alkaline iron oxide for the purification of gas
Karbamidplast, tiokarbamidplast
(a) alkaline hydrolysis as defined in Annex I
a) alkalisk hydrolyse, jf. bilag I
Selects the color of the alkaline earth metals
Vælger farve for alkaliske jordartsmetaller
Hepatitis3 Elevated liver enzymes (ALT, AST, alkaline phosphatase)
Anafylaktisk reaktion
Hepatitis3 Elevated liver enzymes (ALT, AST, alkaline phosphatase)
Lever og galdeveje Det reproduktive system og mammae
Decreased glucose, elevated alkaline phosphatase, elevated LDH, hyperuricaemia
Lidelser i milten
Hepatitis3 Elevated liver enzymes (ALT, AST, alkaline phosphatase)
Ikke kendt
Hepatitis3 Elevated liver enzymes (ALT, AST, alkaline phosphatase)
Hepatitis3 Forhøjede lever enzymer (ALAT, ASAT, alkalisk fosfatase) Akut leverskade
Blood alkaline phosphatase and LDH increased (transient, minor)
Øget alkalisk fosfatase og LDH (forbigående, mindre).
Alkali or alkaline earth metals (excl. sodium and calcium)
Alkalimetaller eller jordalkalimetaller (undtagen natrium og calcium)
Hepatitis Cholelithiasis Increase in transaminases and in alkaline phosphatase
Hepatitis Galdestenssygdom Forhøjede værdier for transaminer og alkalisk fosfatase
alkaline phosphatase increased, hyperglycaemia, microscopic haematuria, hyponatraemia, weight decreased
Øget
abnormal liver function tests (increased alkaline phosphatase increased aspartate
unormale leverfunktionstests (forhøjet alkalisk fosfatase forhøjet aspartat aminotransferase,
Blood alkaline phosphatase increased Anorexia Blood uric acid increased
Gastrointestinale sygdomme Meget almindelig Kvalme Almindelig

 

Related searches: Alkaline And Alkaline Earth Metals - Alkaline - Alkaline Phosphatase - Alkaline Batteries - Alkaline Solution - Alkaline Cleaner - Alkaline Detergent - Alkaline Earth Metal - Alkaline Water - Highly Alkaline -