Translation of "all day long" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

All day long - translation : Long - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Animal products all day long.
Animalske produkter hele dagen lang.
I miss you... all day long.
Jeg savner dig... Konstant.
All day long on his feet
Pa benene hele dagen
We waited for you all day long.
Vi ventede på dig hele dagen.
I waited for him all day long.
Jeg har ventet på ham hele dagen lang.
It gets the sun all day long.
Det får solen ind hele dagen.
Nothing but bluebirds, bluebirds All day long
.. hele dagen.
We'd hunt and fish all day long.
Hele dagen gik vi på jagt og fiskede.
I was in bed all day long yesterday.
Jeg lå i sengen hele dagen i går.
Being young, he can work all day long.
Ung som han er, kan han arbejde hele dagen lang.
It's like they're siphoning money all day long.
småpengene ud af børsen.
All day long you and Liat play together.
Du og Liat, kan hygge jer hele dagen lang.
I've had it with me all day long.
Hele dagen.
He just wanted to stay drunk all day long.
Han drak sig bare fuld dagen lang.
Mike, darling, I tried reaching you all day long.
Mike, skat, jeg prøvede at få fat i dig hele dagen.
We make deceptive flailing gestures all over the place all day long.
Vi laver alle bedrageriske, fægtende udtryk over det hele, hele dagen.
He has to stay inside his office all day long.
Han sidder på sit kontor hele dagen.
Okay, we'll just sit around all day long being frivolous.
Okay. Så bruger vi hele dagen på at være fjollede. Hvordan lyder det?
I worked all day long, on a Saturday yeah, I know.
Jeg har arbejdet hele dagen, på en lørdag ja, jeg ved det.
All day long they twist my words. All their thoughts are against me for evil.
De oplægger stadig Råd imod mig, alle deres Tanker går ud på ondt.
All day long he deals graciously, and lends. His seed is blessed.
han ynkes altid og låner ud, og hans Afkom er til Velsignelse.
For all day long have I been plagued, and punished every morning.
jeg plagedes Dagen igennem, blev revset på ny hver Morgen!
Harry's been buried and dug up on and off all day long.
Harry er blevet gravet op og ned hele dagen.
I am pained and bowed down greatly. I go mourning all day long.
jeg er såre nedtrykt, sorgfuld vandrer jeg Dagen lang.
All day long my dishonor is before me, and shame covers my face,
Min Skændsel er mig altid i Tanke, og Skam bedækker mit Åsyn
Be merciful to me, Lord, for I call to you all day long.
Vær mig nådig, Herre, du er min Gud thi jeg råber til dig Dagen igennem.
They came around me like water all day long. They completely engulfed me.
som Vand er de om mig Dagen lang, til Hobe slutter de Kreds om mig
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
jeg plagedes Dagen igennem, blev revset på ny hver Morgen!
All day long, I've been trying to keep my mind on my work.
Jeg har været så ukoncentreret hele dagen.
I thought about you all day long, and prayed for you every night.
Jeg tænkte på dig dagen lang og bad for dig om natten.
When I kept silence, my bones wasted away through my groaning all day long.
Mine Ben svandt hen, så længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,
My tongue shall talk about your righteousness and about your praise all day long.
Min Tunge skal forkynde din Retfærd, Dagen igennem din Pris.
Don't let your heart envy sinners but rather fear Yahweh all the day long.
Dit Hjerte være ikke skinsygt på Syndere, men stadig ivrigt i HERRENs Frygt
He coveteth greedily all the day long but the righteous giveth and spareth not.
Ugerningsmand er stadig i Trang, den retfærdige giver uden at spare.
Won't be long before the day of reckoning. All right, get on the job.
Regnskabets time er snart inde.

 

Related searches: All Day A Day - All Day-to-day Decisions. - All Day To Day Operations - August 15 - Assumption Day, November 1 - All Saints' Day - Bridging Day After All Saints Day - All Day Long - It Is Raining All Day Long - Available All Day Long - Party All Day Long - Talk All Day Long -