Translation of "almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.

 

Related searches: Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -