Translation of "alternative" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Alternative - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Alternative
Alternativ
Alternative
Alternativt
Alternative proof
Alternative proof
Preuve alternative
Preuve alternative
Alternative calculations
Alternative beregninger
Alternative measures
For at sikre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i hver af parternes toldområde vedtager toldmyndighederne inden for rammerne af deres myndighed en række metoder til udpegning af forsendelser, der indeholder varer, som mistænkes for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder som omhandlet i stk. 3 og 4.
Alternative Tool
Alternativt værktøj
Alternative code
Alternativ kode
Alternative Enclosures
Alternative vedhæftninger
Alternative Names
Alternative navne
Alternative measures
Artikel 261
Alternative name
Alternativt navn
Alternative Name
Alternativt navn
Alternative Translations
Alternative oversættelser
Alternative shortcut
Alternativ genvej
Alternative array
Skiftevis
Alternative Titles
Alternative titler
Alternative text
Alternativ tekst
Alternative remedies
Alternative foranstaltninger
Alternative measures
Alternative foranstaltninger
Alternative tests
Alternative test
Alternative Dosing Study Evaluation of alternative initial dosing schedules to be undertaken.
Alternative doseringsundersøgelse Vurdering af alternativ initialdoseringsplaner skal vurderes.
There is an alternative, my friends, but it is a Socialist alternative.
Men endnu en gang stemte hans gruppe imod en sådan skarp kontrol.
identify alternative instruments
periodevis at sammenligne analytiske antagelser og metoder
EN Alternative proof
Rubrikken MRN defineret i bilag A3a.
Alternative proof 99202
Dataene i de forskellige rubrikker på varepostniveau skal trykkes som følger
Alternative proof 99202 .
Ankomstbeviset indgives ved anvendelse af formularen i bilag B10 til tillæg III og udfyldes på forhånd af den pågældende person.
Alternative control measures
Alternative kontrolforanstaltninger
Enter first alternative
Indtast første alternativ
Enter first alternative
Indtast første alternativ
Enter alternative Name
Indtast alternativt navn
Enter the alternative
Indtast alternativet
Alternative folder name
Alternativt mappenavn
I've no alternative.
Jeg har intet valg.
Now the alternative.
Så er der alternativet.
Alternative test methods
Alternative prøvningsmetoder
Alternative measuring location
Alternativ prøveopstilling
Alternative detection methods
Alternative påvisningsmetoder
I had no alternative.
Jeg havde ingen alternativ.
Sending an Alternative Proposal
Send et alternativt forslag
Use alternative learning method
Brug alternativ indlæringsmetode
Walk Through Windows Alternative
Gå gennem vinduer, alternativ
Use alternative configuration file
Brug alternativ indstillingsfil
An alternative flash player
En alternativ flashafspiller
Alternative method of administration
Alternative administrationsmetoder

 

Related searches: Die Alternative Der Alternative - Alternative - As An Alternative - Viable Alternative - Alternative Option - In The Alternative - Alternative Date - Alternative Energy - Alternative Investments - Alternative Fuels -