Translation of "alternator" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Alternator - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The reason why a battery might not charge is that the alternator might be broken or the fan belt might be broken.
Årsagen til at et batteri muligvis ikke lader op kan skyldes at generatoren er gået i stykker eller at blæseren ikke virker.
We can observe things like the oil light and the lights and the battery meter and then compute probabilities of the hypothesis, like the alternator is broken or the fan belt is broken or the battery is dead.
Vi kan observere ting som olielyset og løgterne og batterimåleren og herefter beregne sandsynligheder for hypoteser som at kompressoren er gået i stykker eller at ventilatorremmen er gået i stykker eller batteriet dødt.

 

Related searches: Alternator Belt - Alternator Pulley - Car Alternator - Alternator Regulator - Starter Alternator - Engine Alternator - Overrunning Alternator Pulley - Alternator Output - Load Alternator - Brushless Alternator -