Translation of "amaze" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Amaze - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You amaze me.
Du forbløffer mig.
You amaze me.
Forbløffende.
You amaze me.
De forbløffer mig.
Boy, you amaze me.
Du er utrolig.
Humans never cease to amaze. Or disillusionise.
Man bliver aldrig klog på mennesker, men ofte desillusioneret.
And this is all going to amaze you in a few seconds.
Og dette vil sikkert overraske jer om lidt.
Mr President, the paradoxes of this Parliament never cease to amaze us.
Hr. formand, paradokserne i Parlamentet overrasker fortsat.
It would amaze and depress me if it were not to do so today.
Det ville undre og bedrøve mig, hvis det så ikke blev tilfældet i dag.
It never ceases to amaze me the number of passengers that go missing in airports!
Det hører aldrig op med at overraske mig, hvor mange passagerer der bliver væk i lufthavne!
The ingenuousness of some of the remarks on history made here amaze me again and again.
Som engelsk konservativ tror jeg, at en stærk, effektiv, konservativ regering er det bedste middel til at sikre landet et godt forsvar og en konkurrencedygtig og effektiv økonomi.
Delays of this kind, which might perhaps be explained by the trade agreement being negotiated in parallel, never fail, however, to amaze me.
En sådan forhalingstaktik, der måske kan forklares med, at der samtidig finder forhandlinger sted om en handelsaftale med Sydafrika, forbløffer mig dog gang på gang.
Mr Cohen (S). (NL) Mr President, this is the third or fourth time I have spoken in Parliament's debates on the Commission's annual price proposals for the agricultural sector and it never ceases to amaze me.
Derfor accepterer jeg også tanken om producentens medansvar, når Fællesskabet bidrager til finansieringen af over skud. Spørgsmålet er imidlertid Hvordan og hvor meget?
It never ceases to amaze me, however, that the Commission did not take action back in 2001, on the basis of the draft action plan which was submitted in that very year with a view to responding to some of the most pressing problems.
Men jeg står stadig undrende over for, at Kommissionen ikke allerede i 2001 har iværksat aktioner på grundlag af det forslag til handlingsplan, der netop blev fremsat i 2001 med henblik på at imødegå nogle af de mest presserende problemer.
The level of knowledge of the members of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism never ceases to amaze me, in regard to technical details such as the number of axles on buses, turning circles of buses, and so on and so forth. I am grateful to them for their work.
Den viden, som medlemmerne af Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme besidder, vil aldrig ophøre med at imponere mig, det være sig tekniske detaljer som antallet af aksler på busser, vendediameteren for busser osv. Jeg er dem taknemmelig for deres arbejde.

 

Related searches: Amaze - You Amaze Me - Cease To Amaze - Amaze You - Ceases To Amaze - Never Cease To Amaze - Never Ceased To Amaze Me - Never Ceases To Amaze Me - Will Amaze You - Surprise And Amaze -