Translation of "ambivalence" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ambivalence - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Unless this dangerous phenomenon is checked without hesitation or ambivalence, we will be imperiling all the gains we made in the twentieth century.
Medmindre dette farlige fænomen kontrolleres uden tøven eller vaklen, vil vi sætte alle de resultater, vi har opnået i det tyvende århundrede, på spil.
I, for one, support this principle, and I think that the rapporteurs, both those of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism and those of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy have done sterling work. As I belong to both these committees, I do not feel the ambivalence which some fellow MEPs do feel.
Jeg er i hvert fald enig i dette princip, og jeg synes, at ordførerne, både fra Transportudvalget og fra Miljøudvalget, har udført et godt stykke arbejde jeg er medlem af begge udvalg, og jeg føler således ikke den skizofreni, som nogle kolleger her føler, jeg føler mig tilfreds på begge udvalgs vegne.

 

Related searches: Ambivalence Towards - Ambivalence About - With Ambivalence - Ambivalence Over - An Ambivalence - Fundamental Ambivalence - Ambivalence Between - Emotional Ambivalence - Expresses An Ambivalence - Some Ambivalence -