Translation of "anchor winch" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Anchor - translation : Anchor winch - translation : Winch - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

See what winch controls they have.
Se, hvordan man styrer maskineriet.
Stand by to winch in the submarine.
Vær parat ved spillet!
The winch will hold your position, OK?
Spileren holder Dem i position.
Anchor
Forankring
Anchor
Forankring
Anchor
Anker
Anchor
Forankr
Anchor...
Anker...
anchor
anker
Anchor Points
Ankerpunkter
Delete Anchor
Slet anker
Up anchor!
Løft anker!
Up anchor!
Let anker!
Hoist anchor.
Let anker.
Anchor riders?
Anchorryttere?
For Anchor.
For Anchor.
Weigh anchor.
Let anker!
The heroin leaves here, I take it, carried somewhere by that winch.
Jeg går du fra, heroinen sendes herfra via spillet.
Drop the anchor!
Kast anker!
Drop the anchor!
Kast ankret!
Drop the anchor!
Kast ankeret!
anchor floating objects,
at udsætte flydende objekter
Change text anchor
Ændr tekstforankring
Anchor all clear.
Ankeret er oppe.
Anchor needs grass.
Anchor skal bruge mere græs.
What, at Anchor?
Hvad, på Anchor?
Captain. Weigh anchor.
Kaptajn, let anker.
Lift the anchor!
Løft ankeret!
Time InfoBox anchor flag
Ankerflag for tid infoboks
Geographic InfoBox anchor flag
Ankerflag for geografisk sted infoboks
Let go your anchor.
Lad ankeret gå.
Get that anchor in!
Let ankeret!
We're swinging at anchor.
Vi gynger i ankeret.
This is Anchor business.
Det er Anchors anliggende.
You're on Anchor land.
Du befinder dig på Anchorjord.
Expandable anchor bolts, for concrete
Ovne til brænding af keramiske produkter
For anchor chains and tools.
Hent kæder og værktøj.
Shall we hoist anchor, Peter?
Skal vi løfte anker, Peter?
Hey, get that anchor in.
ankeret op.
Still riding anchor, ain't you?
Trækker du stadig anker?
I'm going to Anchor now.
Jeg tager til Anchor nu.
Then don't sell to Anchor.
Så sælg ikke til Anchor.
You can run Anchor yourself.
Du kan selv drive Anchor.
Parrish set fire to Anchor.
Parrish satte ild til Anchor.
Anchor there, we'll join you.
Kast anker der, så kommer vi.

 

Related searches: Anchor Winch - Electric Anchor Winch - Winch - Mooring Winch - Hoisting Winch - Winch Drum - Tugger Winch - Winch System - Electric Winch - Rope Winch -