Translation of "check almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation : Check - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
2... Stop the countdown. Check, check, check.
Stop nedtællingen!
Intersection check? Check.
Er vejkrydset frit?
Connection status check use connection status check.
Statuskontrol af forbindelse brug statuskontrol af forbindelse
Check your guns and check your ammunition.
Efterse våben og ammunition.
We'll check you out. Check him out, hell.
Vi må checke ham som bare fanden.
check
check
Check
For tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline er fristen kun på 6 timer.
Check!
Check!
check
tjek
Check
Vis tip
Check
Tjek
Check
Tjek
Check
Afkrydsningsfelt
Check
Kontrollér
Check
Afkryds
Check
Spørg Deres
Check
Kontakt lægen,
Check
Check
Check.
Tjek.
Check.
Regning.
Check.
Okay.
Check.
Regningen.
Check.
Med klokke? Miss Gravely...
Check.
Javel.
Check.
Regningen.
Check.
I skak.
Check!
Ja.
Check.
KorrekL.
If you think it's stochastic, check this one, continuous, check this one, adversarial, check this one.
Hvis du mener at det er stokastisk, så vælg denne. kontinuert, vælg denne, konkurrencepræget, vælg denne.
Connection status check do not use connection status check.
Statuskontrol af forbindelse brug statuskontrol af forbindelse
Check in, boarding and security check before take off
Check in, ombordstigning og sikkerhedskontrol inden afgang
Documentary check release of the consignment awaits physical check ( )
Dokumentkontrol frigivelse af sendingen afventer fysisk kontrol ( )
225713,07 correction inadequate implementation of a key check (physical check).
225713,07 n på 5 uhensigtsmæssig gennemførelse af en hovedkontrol (fysisk kontrol)
Check Identities
Kontrollér identiteter
Check Configuration
Tjek indstilling
Check Boxes
Afkrydsningsfelte
Check bands
Kontrolbanderole
Check, please.
Regningen, tak
Check gamut
Kontrollér toneomfang
Feature Check
Funktionstjek
Check All
Markér alle

 

Related searches: Check Almanac - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - 3. Almanac Data -