Translation of "commercial frequency" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Commercial - translation : Commercial frequency - translation : Frequency - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Recently, there has been a marked increase in the frequency of accidents involving lighter commercial vehicles.
Ulykkesfrekvensen for de lette lastbiler er steget markant på det seneste.
Frequency
Hyppighed Referenceområde
Frequency
Månedlig
Frequency
Forretningsområder
Frequency .
Hyppighed .
Frequency
Frekvens
Frequency
Frekvens
Frequency
Frekvens network security level, e. g. high, low
Frequency
Ikke almindelig Ikke almindelig Ikke almindelig Ikke almindelig
Frequency
1, 28 0, 43
Frequency
Foretrukken term iht.
Frequency
Frekvens
Frequency
Meget almindelig
Frequency
Hyppighed ukendt
Frequency
Vertigo
Frequency
Arthralgi
Frequency
Infektioner og parasitære sygdomme
Frequency
bindevæv
Frequency
Almindelig
Frequency
Nervesystemet
Frequency
Træthed asteni Mucosa inflammation
Frequency
0 (0 ) 0 (0 )
Frequency
Mundtørhed
Frequency
0 (0 ) 0 (0 ) 0 (0 )
Frequency
83 (15, 3 )
Frequency
Pyreksi Kuldegysninger Smerter Brystsmerter
Frequency
106 (19, 5 )
Frequency
Organklasse
Frequency
Conjunctivitis (herunder tårevejssygdomme) Perikardialt ekssudat (herunder hæmodynamisk signifikante, perikardiale ekssudater som kræver indgreb)
Frequency
Ukendt
Frequency
Udslæt Pruritus Urticaria
Frequency
Ukendt hyppihed (kan ikke beregnes fra de foreliggende data)
Frequency
Ukendt hyppihed
Frequency
Hyppighed
Commercial and or non commercial use.
kommerciel og eller ikke kommerciel anvendelse.

 

Related searches: Term Frequency-inverse Document Frequency - Frequency Response At The Crossover Frequency - Commercial Frequency - Frequency Commercial - For Commercial Or Non-commercial Purposes - Commercial And Non-commercial Purposes - Commercial And Non-commercial - Commercial Or Non-commercial Use - Commercial Or A Non-commercial Basis - Commercial And Non-commercial Activities -