Translation of "dancing all night long" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Dancing - translation : Long - translation : Night - translation :
Nat

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You know how it is, dancing all night.
De ved, hvordan det er at danse hele natten.
Yes, all night long.
Ja, i løbet af natten.
Let's dance all night long!
Lad os danse hele natten!
Tom cried all night long.
Tom græd hele natten.
Tom cried all night long.
Tom har grædt hele natten.
We partied all night long.
Vi festede hele natten.
They danced all night long.
De dansede hele natten.
You kissed me all night long.
Og du kýssede mig natten lang.
All night long I kept thinking
Hele natten lå jeg og tænkte...
I decided to study all night long.
Jeg besluttede mig for at studere hele natten lang.
Often he lay there all night long.
Ofte lå han der hele natten lang.
Staring at a seedling all night long?
Har du siddet og gloet på en plante hele natten?
Tom didn't speak a word all night long.
Tom sagde ikke et ord hele aftenen.
All night long, you devoted yourself to her!
Du tog dig kun af hende!
All right. I feel like dancing.
Jeg har lyst til at danse.
I'm gonna ride that train, babe, all night long
Jeg vil køre med det tog, babe, hele natten lang
I thought about you all day long, and prayed for you every night.
Jeg tænkte på dig dagen lang og bad for dig om natten.
One night, a long time
En nat for lang tid siden...
We oughta go dancing all the time, Doc.
Vi skulle gå ud at danse hele tiden.
I'm gonna sit me up all night long and look at that electric light.
Jeg vil holder mig vågen, så jeg kan kigge på det.
It's going to be a long night.
Det bliver en lang nat.
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
på gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
På gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
Dancing?
Danse? Kvinder?
All night long you've been telling my lady how good everything is... because it comes from Vivar.
Hele aftenen har du fortalt fruen, hvor godt alt er, fordi det er fra Bivar.
...all night!
hele aftenen!
When dancing at the ball she'll be more beautiful than all
Så bliver Askepot så flot Som dem fra kongens skare
Looks like it's gonna be a long night.
Det bliver vist en lang nat.
They're dancing.
De danser.
Dancing men?
Dansende mænd?
She's dancing.
Hun danser.
Good night to you all, and to all, a good night.
Godaften, alle sammen, må I have en god aften.
We were together a long time, night and day.
Vi var sammen i lang tid, nat og dag.
Good night, all.
Godnat, begge to.
Dancing in Mashhad
Dansende i Mashhad

 

Related searches: Dancing All Night Long - Long Dancing Night - Dancing The Night Away - Dancing Through The Night - A Night Of Dancing - Night Of Dancing - Night Dancing - All Singing All Dancing - All-singing, All-dancing Conveyor - All Night Long -