Translation of "design design codes regulations" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Interior design and other specialty design services
KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED
Interior Design and other Specialty Design Services
FR Tilladelser til engroshandel med apotekervarer er underlagt en økonomisk behovsprøve.
Interior Design and other Specialty Design Services
brevforsendelser, hvor prisen er mindre end 2,5 gange den offentlige grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 50 g 33 , samt den rekommanderede posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige eller administrative procedurer.)
Interior design and other specialty design services
UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat finansieret virksomhed)
Interior Design and other Specialty Design Services
HR Ubundet for d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører og g) Toldbehandlingsvirksomhed.
Interior design and other specialty design services
Udlejning af luftfartøjer med besætning (CPC 734)
Interior design and other specialty design services
håndtering af forsendelser omhandlet under i) til iii) som rekommanderet post eller post med angiven værdi.
Design
Design
Design
Design
Design
Design
We did a design competition, selected a design team.
Vi lavede en design koncurrence, valgte et hold.
(b) design rights registered at the Benelux Design Office
b) mønstre, der er registreret hos Benelux Mønsterkontoret
Sector design shall be coherent inter alia with route design.
Sektoropdelingen skal være logisk i forhold til bl.a. ruteføringen.
Icon design
Design af ikoner
Energy design
Energy design
Energy design
Indledende faser
Design phase
Designfase
UI Design
UI design
Design View
Designvisning
Form Design
Design
Report Design
Design
Design object
Design objekt
Design Table
Design tabel
Save Design
DesignImport Table Data From File...
icon design
ikon design
Interface design
Design af brugerfladen
Design Sai.
Hallo? Design Sai.
Database Design
Databasekonstruktion
Form design
Formulardesign
Community design
EF mønstre
DESIGN INFORMATION
BESKRIVENDE OPLYSNINGER
Product design
Produktdesign
Community design
EF design
Design organisations
Konstruktionsorganisationer
design rights,
designrettigheder
Design services
ESTLAND
design rights
De i følgende tabel angivne HS koder fra Verdenstoldorganisationens harmoniserede varebeskrivelses og varenomenklatursystem (HS) identificerer de i denne aftales artikel 137 omhandlede varer.
design services
kommercielle designtjenester og markedsføring for modeindustrien, beklædning, fodtøj og tilbehør og
design rights
varemærkerettigheder
Design rules
Konstruktionsregler
Design principles
Principper med hensyn til udformning
design rights,
designrettigheder
Design loads
Normalbelastninger
Axle design
Akselkonstruktion
A design shall be refused registration, or, if the design has been registered, the design right shall be declared invalid
Registrering af et mønster afslås, eller mønsterretten i forbindelse med et allerede registreret mønster erklæres ugyldig

 

Related searches: Design, Design Codes Regulations - Codes And Regulations - Regulations And Codes - Regulations, Codes And Standards - Local Codes And Regulations - Codes Rules And Regulations - Codes Or Regulations - Rules, Regulations, Codes - Codes Of Federal Regulations Part - Laws, Regulations And Industry Codes -