Translation of "deviance" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Deviance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

All these causes combine to form a melting pot where lives are shattered by the greed of some parties and the deviance of others.
Alle disse årsager udgør støbeskeen til liv, der ødelægges af begærligheden hos nogle og de afvigende tendenser hos andre.
That is especially true in Normandy, the region I represent, where too often youth is associated with deviance and delinquency, forgetting the vast majority of young people who work, dream, love and live, the bearers of all our hopes.
Dette er især sandt i Normandiet, den region, hvor jeg er valgt, hvor man alt for ofte forbinder ungdom med afvigelser og forbrydelser uden at sætte pris på det enorme flertal af de unge, der arbejder, drømmer, elsker, lever og bærer på alle vores håb.

 

Related searches: Deviant - Deviate - Deviation - Device - Devil - Devious - Devise - Devised Scheme - Devoid - Devolve