Translation of "economic" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Economic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

ECONOMIC AFFAIRS, EXTERNAL ECONOMIC RELATIONS, SOCIAL AFFAIRS
ØKONOMISKE ANLIGGENDER, EKSTERNE ØKONOMISKE FOR BINDELSER, SOCIALE ANLIGGEN DER
The country needs radical economic reform, economic cuts and increased efforts to restore economic stability.
Overvinde sulten i verden, ikke ved gavmilde almisser, som de udhungrede lande ikke ønsker, men ved at hæve levestandarden i de fattigste egne gennem udvikling og samarbejde, således som jeg allerede har nævnt det.
the economic aspects of the European Economic Area
de økonomiske aspekter ved Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
This is not economic laxity but good economic sense.
Det er ikke et udtryk for overdreven forsonlighed, men derimod sund fornuft i økonomisk henseende.
First, macro economic policy we want a reliable European economic policy, an intergovernmental economic policy in Europe.
For det første makroøkonomisk politik. Vi ønsker en pålidelig europæisk økonomisk politik, en mellemstatslig økonomisk politik i Europa.
TITLE VII ECONOMIC AND MONETARY POLICY CHAPTER 1 ECONOMIC POLICY
AFSNIT VII DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE POLITIK KAPITEL 1 DEN ØKONOMISKE POLITIK
(c) sustainable economic development and market economy orientated economic reform
c) bæredygtig økonomisk udvikling og økonomiske reformer, der tager sigte på indførelse af markedsøkonomi
ECONOMIC POLICY
DEN ØKONOMISKE POLITIK
Economic research
Economic research
Economic analysis
Den økonomiske analyse
Economic cooperation
OEkonomiske samarbejde
Economic cooperation
Oekonomisk samarbejde
Economic development
Økonomisk udvikling
Economic convergence
Økonomisk konvergens
Economic needs
Økonomiske behov
Economic information
Økonomiske oplysninger
Economic conditions
Økonomiske forudsætninger
Economic operators
Økonomiske aktører
Economic policy.
Økonomisk politik.
Economic cooperation
Økonomisk samarbejde
economic growth.
fremme den politiske stabilitet og den økonomiske vækst i Central og Østeuropa.
Economic recovery
Genrejsning af økonomien
Economic summit
Det økonomiske topmøde
Economic growth?
Økonomisk vækst?
Economic requirements
Økonomiske krav
Economic Requirements
Økonomiske krav
Economic citeria
Økonomiske kriterier
Economic factors.
Økonomiske faktorer.
ECONOMIC PROVISIONS
ØKONOMISKE BESTEMMELSER
ECONOMIC STATISTICS
ØKONOMISK STATISTIK
Economic dialogue
Økonomisk dialog
Economic Dialogue
modvirkning af klimaændringer
Economic operators
Gensidig bistand mellem markedsovervågningsmyndigheder
Economic development
Parterne tilstræber at fremme en afbalanceret økonomisk vækst samt at reducere fattigdommen og de samfundsøkonomiske uligheder.
ECONOMIC COOPERATION
AFSNIT IV
Economic dialogue
KAPITEL 1
Economic operators
I henhold til lovgivningen i afsnit I er erhvervsdrivende, der er etableret i EU eller Schweiz, underlagt tilsvarende forpligtelser.
Economic Situation
(Henstilling fra gennemførlighedsundersøgelsen)
Economic situation
Den økonomiske situation
Economic Situation
Den økonomiske situation
Economic Criteria
Økonomiske kriterier
Economic cooperation
Økonomisk samarbejde
Economic debt
Økonomisk gæld
These are grim economic times, fellow TEDsters, grim economic times indeed.
Dette er dystre økonomiske tider med TEDsters, virkelig dystre økonomiske tider.
Title VII Economic and monetary policy Article 97b Chapter 1 Economic policy
Afsnit VII Den økonomiske og monetære politik Artikel 97b Kapitel 1 Den økonomiske politik

 

Related searches: Economic And Non-economic Activities - Economic - Economic Growth - Economic Value - Economic Activity - Economic Downturn - Economic Development - Economic Performance - European Economic Area - Economic Recovery -