Translation of "enhanced picture" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Enhanced - translation : Enhanced picture - translation : Picture - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Enhanced
Udvidet
Chapter III Enhanced cooperation Article 43 Enhanced cooperation 1 .
Kapitel III Forstærket samarbejde Artikel 43 Forstærket samarbejde 1 .
ENHANCED COOPERATION
FORSTÆRKET SAMARBEJDE
Enhanced cooperation
Forstærket samarbejde
Enhanced Reality
Udvidet realitet
Enhanced browsing
Udvidet søgning
Enhanced Path
Forbedret sti
Enhanced Native
Udvidet indfødt
enhanced browsing
udvidet netsøgning
ENHANCED COOPERATION
FORSTÆRKET SAMARBEJDE
Configure enhanced browsing
Indstil udvidet webbrowsingName
Enhanced Browsing Plugin
Plugin til udvidet browsingName
An enhanced path
En forbedret sti
Seven Color Enhanced
Syvfarve udvidet
A picture in it. With a picture?
Der er et billede i.
Picture
Vis Udseende Overgang Smeltepunkt
picture
billede
Picture
Billede
Picture
Åbn brev
Picture
Billede
Picture
Billede
Picture!
Billede.
Picture.
Billede.
Writing Enhanced Audio CD
Brænder udvidet lyd cd
Enhanced interactive Python qtconsole
Udvidet interaktiv Python qt konsol
Enhanced interactive Python shell
Forbedret interaktiv Python terminal
An enhanced path shape
En forbedret sti form
Six Color Enhanced Composite
Seksfarve udvidet sammensætning
enhanced technology cooperation and
Parterne anerkender, at en gennemsigtig, ikke diskriminerende og ikke forvridende regelbaseret ramme er den bedste måde, hvorpå der kan etableres et miljø, der fremmer udenlandske direkte investeringer i energisektoren.
Enhanced customer due diligence
Skærpede kundelegitmationskrav
CHAPTER 10 ENHANCED COOPERATION
KAPITEL 10 FORSTÆRKET SAMARBEJDE
Enhanced cooperation between committees
Udvidet samarbejde mellem udvalg
A picture of the artist painting a picture of the artist painting a picture of the landscape.
Et billede af maleren der maler maleren, der maler et landskabsbillede.
The very first picture is a picture of my family.
Det gjorde jeg. Det allerførste billede er et billede af min familie.
Why don't we use her in our picture? What picture?
Hvorfor bruger vi hende ikke i filmen?
It's a good picture. Franklin... give him back that picture.
Det er et godt billede.
Picture Properties
Billed egenskaber
Picture Altitude
Billedets højde
Motion Picture
Spillefilm
Still Picture
Still billeder
Center picture
Centrér billede
Copy picture
Kopiér billede
Picture Viewer
BilledfremviserName
Picture Shape
Billede formName
Normalize picture
Lokal markering

 

Related searches: Enhanced Picture - Picture After Picture - Picture In Picture Feature - Picture In Picture Function - Picture In Picture Mode - From Picture To Picture - Picture-in-picture Capability - Picture-picture Interference - Enhanced Performance - Enhanced With -