Translation of "for the invitation" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

For the invitation - translation : Invitation - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I've an invitation for you.
Har en invitation til dig.
An invitation for the Duchess to play croquet.'
En invitation til hertuginden til at spille kroket.
I thank you for this kind invitation.
Jeg takker for invitationen.
fixing the minimum selling prices for butter for the 141st individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 141. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 142nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 142. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 143nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 143. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 144th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 144. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 145th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 145. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 146th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 146. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 147th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 147. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 148th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 148. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 149th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 149. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 150th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 150. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 151th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 151. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 152nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 152. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 153rd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 153. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 154th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 154. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 155th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 155. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 156th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 156. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 157th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 157. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 158th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 158. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 159th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 159. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 160th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 160. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 161st individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 161. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 162nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 162. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 163nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 163. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 164th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 164. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 165th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 165. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 166th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 166. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 167th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 167. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 168th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 168. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 169th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 169. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 170th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 170. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 171st individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 171. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 172nd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 172. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 173rd individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 173. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 174th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 174. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 175th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 175. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
fixing the minimum selling prices for butter for the 176th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571 97
om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør med henblik på den 176. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571 97
Mr Kellett Bowman expressed the committee's thanks for the invitation.
Kellett Bowman takkede på undersøgelsesudvalgets vegne for indbydelsen.
fixing the maximum aid for concentrated butter for the 313th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429 90
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 313. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429 90 fastsatte løbende licitation
fixing the maximum aid for concentrated butter for the 314th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429 90
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 314. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429 90 fastsatte løbende licitation
fixing the maximum aid for concentrated butter for the 315th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429 90
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 315. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429 90 fastsatte løbende licitation
fixing the maximum aid for concentrated butter for the 316th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429 90
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 316. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429 90 fastsatte løbende licitation
fixing the maximum aid for concentrated butter for the 317th special invitation to tender opened under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EEC) No 429 90
om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 317. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429 90 fastsatte løbende licitation

 

Related searches: Invitation Invitation Key - Invitation - Invitation To Tender - Invitation Letter - Invitation For - Letter Of Invitation - Thank You For The Invitation - Invitation To Bid - Invitation Code - Invitation Only -