Translation of "from schematic design and design" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Design - translation : From - translation :
Fra

Schematic - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Design an electronic schematic
Skab et elektronisk skema
Interior design and other specialty design services
KOMMUNIKATIONSVIRKSOMHED
Interior Design and other Specialty Design Services
FR Tilladelser til engroshandel med apotekervarer er underlagt en økonomisk behovsprøve.
Interior Design and other Specialty Design Services
brevforsendelser, hvor prisen er mindre end 2,5 gange den offentlige grundtakst, forudsat at de vejer mindre end 50 g 33 , samt den rekommanderede posttjeneste benyttet i forbindelse med retlige eller administrative procedurer.)
Interior design and other specialty design services
UDDANNELSESVIRKSOMHED (kun privat finansieret virksomhed)
Interior Design and other Specialty Design Services
HR Ubundet for d) Udlejning af erhvervsmotorkøretøjer med fører og g) Toldbehandlingsvirksomhed.
Interior design and other specialty design services
Udlejning af luftfartøjer med besætning (CPC 734)
Interior design and other specialty design services
håndtering af forsendelser omhandlet under i) til iii) som rekommanderet post eller post med angiven værdi.
Design and implementation
Design og implementeringNAME OF TRANSLATORS
Design and construction
Udformning og opførelse
Research and Design
I AT, BG, CZ, HU, LT, RO, SK Økonomisk behovsprøve.
research and design
I AT, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK Økonomisk behovsprøve.
Design
Design
Design
Design
Design
Design
We did a design competition, selected a design team.
Vi lavede en design koncurrence, valgte et hold.
(b) design rights registered at the Benelux Design Office
b) mønstre, der er registreret hos Benelux Mønsterkontoret
understanding of the structural design, constructional and engineering problems associated with building design
forståelse af strukturelle, bygnings og ingeniørmæssige problemer i forbindelse med bygningskonstruktion
Design, Graphics and Sounds
Design, grafik og lyd
Game design and code
Spildesign og kode
Game design and code
Spildesign og kode
A. Design and construction
A. Konstruktion og bygning
(a) planning and design
a) planlægning og projektering
SURVEY DESIGN AND IMPLEMENTATION
UDFORMNING OG GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN
Survey design and implementation
Udformning og gennemførelse af undersøgelsen
technical description and design
teknisk beskrivelse og projektering
Sector design shall be coherent inter alia with route design.
Sektoropdelingen skal være logisk i forhold til bl.a. ruteføringen.
Icon design
Design af ikoner
Energy design
Energy design
Energy design
Indledende faser
Design phase
Designfase
UI Design
UI design
Design View
Designvisning
Form Design
Design
Report Design
Design
Design object
Design objekt
Design Table
Design tabel
Save Design
DesignImport Table Data From File...
icon design
ikon design
Interface design
Design af brugerfladen
Design Sai.
Hallo? Design Sai.
Database Design
Databasekonstruktion
Form design
Formulardesign
Community design
EF mønstre
DESIGN INFORMATION
BESKRIVENDE OPLYSNINGER

 

Related searches: From Schematic Design And Design - Concept And Schematic Design - Design And Schematic - Schematic Design - Electronic Schematic Design - Schematic Design Of A - Schematic And Layout - Schematic And Flow Plans - Schematic Diagram - Schematic Drawing -