Translation of "fun all night long" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Long - translation : Night - translation :
Nat

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Yes, all night long.
Ja, i løbet af natten.
Let's dance all night long!
Lad os danse hele natten!
Tom cried all night long.
Tom græd hele natten.
Tom cried all night long.
Tom har grædt hele natten.
We partied all night long.
Vi festede hele natten.
They danced all night long.
De dansede hele natten.
You kissed me all night long.
Og du kýssede mig natten lang.
All night long I kept thinking
Hele natten lå jeg og tænkte...
I decided to study all night long.
Jeg besluttede mig for at studere hele natten lang.
Often he lay there all night long.
Ofte lå han der hele natten lang.
Staring at a seedling all night long?
Har du siddet og gloet på en plante hele natten?
Tom didn't speak a word all night long.
Tom sagde ikke et ord hele aftenen.
All night long, you devoted yourself to her!
Du tog dig kun af hende!
I'm gonna ride that train, babe, all night long
Jeg vil køre med det tog, babe, hele natten lang
I thought about you all day long, and prayed for you every night.
Jeg tænkte på dig dagen lang og bad for dig om natten.
One night, a long time
En nat for lang tid siden...
I'm gonna sit me up all night long and look at that electric light.
Jeg vil holder mig vågen, så jeg kan kigge på det.
He's no fun at all.
Han er overhovedet ikke sjov
If I knew the Army was so fun I'd have enlisted long ago. It's all in the point of view.
Havde jeg vidst, at hæren var så sjov, havde jeg meldt mig frivilligt.
It wasn't all in fun then.
Det passer ikke.
Those guys have all the fun.
Det er dem, der har al morskaben.
All right, you've had your fun.
Så er det nok.
You have all the fun in the world! We have fun together, don't we?
Du kan more dig, så tosset du vil!
It's going to be a long night.
Det bliver en lang nat.
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
på gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
På gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
Fun, fun, fun And fancyfree
glad, glad, glad og fri som fuglen
You can do all those fun things.
Man kan gøre en masse sjove ting.
All I can say is 'Have fun!'
Jeg ønsker Dem god fornøjelse.
Don't think this was all in fun.
Du skal ikk e tro, det har været sjovt.
Four, good hunting. Have fun. That's all.
Held og lykke. det var alt.
All night long you've been telling my lady how good everything is... because it comes from Vivar.
Hele aftenen har du fortalt fruen, hvor godt alt er, fordi det er fra Bivar.
...all night!
hele aftenen!
Looks like it's gonna be a long night.
Det bliver vist en lang nat.
Good night to you all, and to all, a good night.
Godaften, alle sammen, må I have en god aften.

 

Related searches: Fun All Night Long - It Was Fun, Fun, Fun - It's Always Fun, Fun, Fun - Fun, Fun, Fun - All Night Long - You Shook Me All Night Long - Party All Night Long - Running All Night Long - Shook Me All Night Long - It Was Raining All Night Long -