Translation of "gps almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
Convert GPS data and exchange it with a GPS unit
Konverter GPS data og udveksl dem med GPS enheder
GPS Sync
GPS synkronisering
Track Gps
V
Catch Gps
Spor GPS
Geolocation GPS
GPS til geo lokaliseringComment
GPS Navigation
GPS navigation
GPS Trace Viewer
Fremviser til GPS spor
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
Geolocation from GPS address.
Geo lokalisering ud fra GPS adresse. Name
GPS device mapping utility
Kortværktøj til GPS enheder
Receiver GPS Accuracy DGPS
1 stk. GPS
NexStar GPS, CGE, AS GT
NexStar GPS, CGE, AS GT
Check speed of gps drawing
Tjek hastighed på GPS tegning
Display map and GPS position
Vis kort og GPS position
GPS is a similar system.
GPS er et lignende system.
My GPS navigator doesn't work abroad.
Min GPS navigator virker ikke i udlandet.
My GPS navigator doesn't work abroad.
Min GPS virker ikke i udlandet.
My GPS navigator doesn't work abroad.
Min gps virker ikke i udlandet.
My GPS navigator doesn't work abroad.
Min navigator virker ikke i udlandet.
Visualize, edit and prune GPS tracks
Visualiser, rediger og beskær GPS spor
A plugin to edit GPS track lists.
Et plugin til at redigere GPS sporlister.
Reports the position of a GPS device.
Rapporterer en GPS enheds position.
But the subsequent generations of GPS II did you think the Americans were mad? and GPS III are just as capable.
Men den næste generation, GPS II troede De, at amerikanerne var tossede? og GPS III, får nøjagtigt det samme.
The GPS dot will fundamentally reorder your life.
GPS prikken vil fundamentalt omforme jeres liv.
Logs GSM and GPS and uploads to openBmap.
Logger GSM og GPS og sender til openBmap.
Map Based GPS Data Manager (live data capable).
Kortbaseret GPS datahåndtering (virker med direkte data).
The Holy Grail, of course, is the GPS dot.
Den hellige Gral, selvfølgeligt, vil være GPS prikken.
Our modern society has a special relationship with GPS.
Vores moderne samfund har et specielt forhold til GPS.
Instead of jamming the GPS signals, you fake them.
I stedet for at ødelægge GPS signalerne, forfalsker du dem.
The fake signals now completely control this GPS receiver.
Det kunstige signal kontrollere nu GPS modtageren fuldstændigt.
Remove GPS coordinates of selected images from the list.
Fjern GPS koordinater for markerede billeder i listen.
No GPS locations have been found in your pictures.
Ingen GPS koordinater fundet i dine billeder.
That's how GPs see them. That's how they are.
Men vi læger ser dem, som de er.
You use the GPS in the car to locate it.
Du bruger GPS'en til at finde den.
The GPS dot will do the same for our possessions.
GPS prikken vil gøre det samme for vores ejendele.
The key is that civil GPS signals are completely open.
Nøglen er at civile GPS signaler er fuldstændigt åbne.
There is, though, one redeeming feature of the GPS spoofer.
Der er trods alt en formildende omstændighed ved GPS forfalskeren.
It's the ultimate weapon against an invasion of GPS dots.
Den er det ultimative våben mod invasionen af GPS prikker.
Manually edit GPS coordinates of selected images from the list.
Redigér GPS koordinater for markerede billeder i listen manuelt.
A Plugin to synchronize pictures' metadata with a GPS device
Et plugin til at synkronisere billeders metadata med en GPS enhed
Google Summer of Code 2007 Project GPS Support for Marble
Projekt ved Google Summer of Code 2007 GPS understøttelse til Marble
Of course it is no bad thing that GPS exists.
Naturligvis er det ikke dårligt, at GPS systemet findes.

 

Related searches: Gps Almanac - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -