Translation of "he was acquitted" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Acquitted - translation : He was acquitted - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

He was acquitted.
Han blev frikendt.
In March 1983 Mr Buz was then acquitted by a military tribunal.
I marts 1983 blev hr. Buz så frikendt áf en militærdomstol.
Joaquín José Martínez was recently acquitted in the United States. He came to visit us here in Parliament after he had been in prison for quite a few years.
For nylig er Joaquín Martínez løsladt i USA, og vi har også set ham her i Parlamentet, efter at han havde været fængslet i adskillige år.
Mr Pannella was acquitted on the fundamental charges but sentenced to four months' imprisonment for offences which he qualifies as minor or, more specifically, crimes which he qualifies as minor.
Og jeg har ikke undladt over for retsudvalget at gøre gældende, at der kan være en sådan modstrid mellem et medlems ret til at hævde sin uskyld ved institution.
If the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
At dømme efter pressemeddelelsen i sidste uge har han gjort sit arbejde godt.
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Denne forpligtelse gælder også at forsvare frikendte personer, når der rejses tvivl om deres uskyld i de beskyldninger, som de er blevet frikendt for.
They have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har begge udført deres opgave på en fortræffelig måde.
I was acquitted by the Assize Court on the accusation of substance and sentenced to four months for a minor offence.
Jeg blev ved nævningedomstolen frikendt for det væsentlige og idømt fire måneder for nogle mindre forseelser.
If TPB founders are acquitted, it's a victory for internet freedom.
Hvis grundlæggerne af TPB frifindes, er det en sejr for internetfriheden.
When I get acquitted tomorrow I'm going to sue them for millions.
Når vi bliver frifundet i morgen, så vil jeg sagsøge dem for millioner.
President Pronk acquitted himself well as far as the developing countries are concerned but his compromise was lacking in terms of environmental issues.
Hvad angår udviklingslandene, har formanden, hr. Pronk, gjort et godt stykke arbejde, men på miljøområdet var hans kompromis utilfredsstillende.
But just between you and me, I've got a hunch he'd be acquitted.
Men mellem os to, har jeg på fornemmelsen, at han ville klare frisag.
He was, was he?
Var han det?
He was, was he?
Skulle han det?
The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow tow, were acquitted.
Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige?
He was cute. Sure he was.
Man han var sød, ikke?
He was checked out. He was!
Det blev registreret.
Ever since you were tried here, even though you were acquitted Christians are under constant suspicion.
Siden du var anklaget her, selvom du blev frikendt, har kristne været forfulgt.
He was scared to death, wasn't he? He sure was!
Han var skræmt til døde, var han ikke!
Was he has he been was he very worried? I chuckled.
Var han har han været ? Var han meget bekymret Jeg grinede.
The European Parliament played an important part in ensuring that Syrian Christian priest Yusuf Akbulut was acquitted of all charges in the State Security Court in Diyarbakir at Easter.
Europa Parlamentet har medvirket til, at den syriske kristne præst Yusuf Acbulut i påsken blev frikendt for anklagerne ved sikkerhedsdomstolen i Diyarbakir.
He was mad because he was not invited.
Han var gal over at han ikke var inviteret.
He was so positive, he was alway saying
Han var så positiv, han sagde altid
When he was young, he was a hard worker.
Da han var ung, var han en slider.
When he was 10, he was in children's court
Da han var 10, var han i ungdomsretten
When he was 15, he was in reform school
Da han var 15, var han på reformskole
He said he was sorry, but this was business.
Han undskyldte, men det var forretninger.
Or maybe he was laughing because he was happy.
Måske smilede han, fordi han var lykkelig.
When he was a kid, he was the fastest.
Som knægt var han den hurtigste.
Every night he was enjoying his work, he was staying late, he was perfecting this PowerPoint presentation.
Hver nat nød han sit arbejde, han arbejdede over, han perfektionerede sin PowerPoint præsentation.
No, no, he said he was dissatisfied and he was going back there.
Nej, han sagde, at han ikke var tilfreds, og at han ville tage tilbage.
He didn't know what he was doing, any more than he knew what he was saying.
Han ved ikke, hvad han gør og siger.
He was.
Det blev han. Godt.
He was.)
Det blev han.)
He was.
Det blev han.

 

Related searches: Acquitted - To Be Acquitted - Acquitted Of All Charges - Was Acquitted - He Was Acquitted - Acquitted From - Tried And Acquitted - Acquitted Data - Acquitted On Appeal - Court Acquitted -