Translation of "headway control" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Control - translation : Headway - translation : Headway control - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Lost headway.
De har tabt fart.
She's losing headway, sir.
Hun sagtner farten.
So we're making some headway.
Nu kan vi se fremskridt.
I was making headway, they were upset.
Jeg fik mit resultat, de blev vrede
The directive makes some headway in that direction.
Direktivet er et positivt skridt i denne retning.
At worst, it has not made any headway.
Den har i værste fald ikke gjort fremskridt.
Heavily damaged. Barely able to make headway, sir.
Hun var ilde tilredt.
We have made real headway in south east Europe.
Vi er kommet et stort skridt videre i Sydøsteuropa.
How can we finally make greater headway against illiteracy?
Den er juridisk uholdbar.
We can submerge, but we can't make much headway.
Vi kan dykke, men det går langsomt.
Make headway in reducing the case backlog in courts.
Gøre fremskridt med hensyn til at reducere antallet af ubehandlede sager ved domstolene.
The political unity of Europe made no headway whatsoever in Nice.
Europas politiske enhed skred ikke fremad i Nice.
Sedge Close Headway, Great Oakley Corby, Northhants NN18 8HS United Kingdom
Sedge Close Headway, Great Oakley Corby, Northhants NN18 8HS Storbritannien
We have already made some headway in the fight against fraud.
Vi har allerede opnået en del, når det gælder bekæmpelsen af svig.
The Commission' s work to improve regulation is also making headway.
Kommissionens aktiviteter til fremme af reguleringen af lov og standarder gør også fremskridt.
However, little headway has been made, despite repeated debate and measures.
Men der er kun gjort meget små fremskridt til trods for de gentagne forhandlinger og foranstaltninger.
Our troops did attack, sir, but they could make no headway.
Vores tropper angreb, sir, men de kunne ikke komme nogen vegne.
Some headway has been made in terms of Asia Europe parliamentary dialogue.
Der er dog gjort fremskridt med hensyn til den parlamentariske dialog mellem Asien og Europa.
It is clear, though, that some countries have made more headway than others.
Det er imidlertid tydeligt, at nogle lande er kommet meget længere end andre.
Legislation on inspections, for example, is making no headway whatsoever at European level.
Lovgivningen om revisioner kommer f.eks. ikke videre på europæisk plan.
Unfortunately, the Commission has not really made any headway towards fulfilling this wish.
Desværre er Kommissionen i øjeblikket ikke nået særlig langt med realiseringen af dette ønske.
Without deregulation we will not make any headway with a reasonable transport policy.
Uden liberalisering vil vi ikke gøre fremskridt i retning af en fornuftig transportpolitik.
Only this will prove that Council meetings make any sense or any headway.
Kun hvis det sker, kan vi bevise, at rådsmøderne reelt har betydning og gør fremskridt.
I hope that we will make some headway here via this energy report.
Jeg håber, at vi også via denne energibetænkning kan komme et stykke videre på dette område.
The European Commission' s proposal has made a lot of headway in this direction.
Kommissionens forslag kommer et langt stykke i denne retning.
Catalent UK Packaging Limited, Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, UK.
Catalent UK Packaging Limited, Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire NN18 8HS, Storbritannien
Firstly, the Presidency Conclusions say of the Intergovernmental Conference that significant headway is being made.
For det første er der i forsædets konklusioner tale om betydelige fremskridt med hensyn til regeringskonferencen.
issue which will enable progress and headway to be made on a number of questions.
desværre ikke har ændret sig siden 1978.
Thus we scarcely dare hope that the Luxembourg Presidency will make headway in this matter.
Soltilbedelsen i august bringer mere forstyrrelse end karnevalshalløjet.
What is being proposed is to try to make some headway towards resolving those factors.
Det, man foreslår, er at forsøge at gøre fremskridt i retning af at finde en løsning på disse spørgsmål.
This will be especially true on the day we make headway with decisions on taxation.
Det vil især være tilfældet den dag, vi gør fremskridt med beslutninger om beskatning.
Again, there is more than enough data for us to make headway with this whole affair.
Jeg siger det endnu en gang, der er oplysninger nok til at foretage sig noget i denne helhed.
My colleagues, Iravatham Mahadevan and Asko Parpola, have been making some headway on this particular problem.
Mine kolleger Iravatham Mahadevan og Asko Parpola har gjort nogle fremskridt.
The inventory of Parliament' s property has been started, albeit somewhat late, and is making headway.
Registreringen af depoterne, af inventaret, er ganske vist blevet forsinket, men synes at skride fremad og gå bedre.
And we need to stick to the facts if we want to make any headway here.
Her skal man nok referere mere til virkeligheden, hvis man ønsker at komme videre.
Some months back I asked them to look into your case, and they've made some headway.
For nogen tid siden bad jeg dem se på din sag. Og de har gjort fremskridt.
26 OR Catalent UK Packaging Limited Sedge Close Headway Great Oakley Corby Northamptonshire NN18 8HS United Kingdom
Fremstiller Baxter Oncology GmbH Kantstrasse 2 33790 Halle Westfalen Tyskland ELLER Catalent UK Packaging Limited Sedge Close Headway Great Oakley Corby Northamptonshire NN18 8HS Storbritannien
We are convinced that we must make headway on the proposals that we have submitted to you.
Vi er overbevist om, at vi skal gå videre med de forslag, som vi har stillet Dem.
The applicant countries must be able to join the European Union according to the headway they have made.
Ansøgerlandene bør kunne tiltræde Den Europæiske Union i takt med deres udvikling.
In my view, we can make a lot of headway with this new approach of genetic engineering etc.
Jeg mener, at vi kan gøre rigtig meget med den nye fremgangsmåde i forbindelse med genteknologi osv.
Clearly, Parliament's support for this European Research Area is essential if we are to make headway with this process.
Parlamentets støtte til det europæiske forskningsrum er naturligvis væsentlig for at fremme processen.
He was trying his hand at a ship under full sail, but he didn't make much headway, I thought.
Han prøvede sin hånd på et skib for fulde sejl, men han gjorde ikke meget fremskridt, jeg eftertanke.
It will do its best to achieve an agreement as soon as possible, and we are making good headway.
Det vil gøre sit bedste for at nå frem til en aftale snarest muligt, og vi gør gode fremskridt.
Then it seemed that social and economic reform in Moldova was making headway despite the many difficulties and obstacles.
Da så det ud, som om den samfundsmæssige og økonomiske reformproces i Moldova var på vej fremad på trods af mange vanskeligheder og strabadser.
Now if you take that as your point of departure, none of this is really going to make any headway.
Hvis det er udgangspunktet, kan der ikke spores store fremskridt.

 

Related searches: Headway Control - Headway - Make Headway - Making Headway - Made Headway - Headway Time - Substantial Headway - Make A Headway - Good Headway - Making Good Headway -