Translation of "i find most rewarding" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Find - translation : Most - translation : Rewarding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They should be most rewarding. General, if...
Det må være lønsomt.
My dear Colonel, thank you for a most rewarding evening.
Min kære Oberst, jeg takker for en meget udbytterig aften.
I find this decision most regrettable, most regrettable.
Jeg beklager denne afgørelse. Jeg beklager den dybt.
I find that most interesting ...
Det er overordentlig
I find it most interesting.
Meget interessant.
I find her most attractive.
Jeg synes, hun er yderst tiltrækkende.
What do I find most disturbing?
Hvad bekymrer mig mest?
I find omnipotent most feeble, Divinity.
Almægtigt er kraftløst.
And it is during this period, we have found... ... thesubjectwillmake his most rewarding associations... ... betweenhiscatastrophic experience, environment...
På dette stadium har vi erfaret... at den mest effektive association... finder sted mellem den fysiske katastrofefornemmelse... og den vold han iagttager.
On the contrary I find it most interesting.
Nej, jeg finder det yderst interessant.
If you must know, I found her body quite rewarding.
Hvis du ma vide det, fandt jeg hendes krop ganske dejlig.
Well, that's sometimes rewarding.
Det kan være gavnligt.
Very. And I find what you're wearing most becoming.
Og din dragt er meget klædelig.
I know that most people find Mark's humor charming.
Mange finder Marks humor charmerende.
It needs to be rewarding.
Det skal være givende.
That's very rewarding, believe me.
Det er virkelig meget givende.
If that were so, I would find it most strange.
Hvis det forholder sig sådan, ville jeg finde det ejendommeligt.
I suspect most of us find going through airports hell.
Jeg har formodning om, at de fleste af os anser det for et helvede at komme gennem luft havne.
If you qualify, and we think that you can, we're prepared to offer you the most lucrative and rewarding work.
Hvis du kvalificerer dig, og det tror vi, vil vi tilbyde dig noget af det mest indbringende arbejde.
Those are the five most common SEO mistakes that I find.
Disse er de fem mest almindelige SEO fejl, jeg kan finde.
And truly, to be a part of something so much larger than yourself is the most rewarding experience you can possibly have.
Og det at være en del af noget så meget større end en selv er den mest belønnende oplevelse du overhovedet kan have.
It is all about rewarding, not penalising.
Det drejer sig altså ikke om straf, men om belønning.
I find that kind of remark most regret table in an international assembly.
Vil kommissæren være så venlig at fortælle sine kolleger, at de af os fra Skotland, der interesserer sig for denne sag, betragter det som en meget beklagelig erklæring?
Investing in sustainable energy is costly, but rewarding.
Det er dyrt at investere i vedvarende energi, men det er umagen værd.
I am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
Mr O'Donnell (PPE). Unfortunately, I find the Minister's reply most unsatisfactory and disappointing.
Formanden. Spørgetiden er afsluttet (')
The person in question holds political views most of which I find loathsome.
Den person, der er tale om, har politiske holdninger, som jeg for en stor del nærer afsky for.
Most of the time I'm with a girl I... I can't find a word to say.
Når jeg sammen med en pige, jeg... jeg kan ikke finde ord.
Well, I find it most unamusing to be passed off as your Uncle Willie.
Jeg synes ikke, det er morsomt at skulle spille onkel Willie.
Most Members will find this motion uncontentious.
De fleste medlemmer vil være enige i dette forslag.
We find this a most welcome development.
Dette, finder jeg, er urigtigt.
I conclude by saying, Mr President, that the text with which I feel most sympathy and which I find most to commend is the Cottrell Forth amendment.
Europa skal bl.a. med sin adfærd standse denne krise og til enhver tid bevise, at det har tillid til, at løsningen opnås gennem fred og fornuft, og at denne løsning vil være palæstinensernes ret til selvbestemmelse og Israels ret til sikkerhed.
It is very rewarding, therefore, despite lacking time sometimes, I try to keep translating as a volunteer.
Det er meget belønnende og derfor prøver jeg at fortsætte med at oversætte som frivillig, selvom at jeg kan have svært ved at finde tid til det nogle gange.
Some of the things that have been said in this Chamber I find most surprising.
Endelig for det tredje iværksættelse af positive særforanstaltninger.
It's Kraft's peculiar way of rewarding loyalty to the crown.
Det er Krafts egensindige måde at belønne loyalitet til den engelske krone.
There is a major problem with rewarding the law breakers.
Der er et væsentligt problem ved at belønne lovovertræderne.
See to it that you make it a rewarding one.
Sørg for også at opnå resultater.
As such I find the report acceptable to our group and I shall most certainly vote in favour.
Af de grunde mener jeg, at denne betænkning må være acceptabel for os, og vi vil derfor bestemt stemme for den.
I'm sure you will find it most... interesting.
Jeg er sikker du vil finde det mest ... interessant.
Which one did you find the most interesting?
Hvilken fandt du mest interessant?
I have instructed my services to find the most efficient solution in the next few weeks.
Jeg har instrueret mine tjenestegrene om at finde den mest effektive løsning inden for de næste par uger.
What I find most disturbing in this whole business is that, unfortunately, it discredits our Parliament.
Det, der generer mig mest, er, at dette desværre bringer vort Parlament i vanry.
I also began this most strange history of my life, which you shall read and find, I promise you.
Jeg begyndte også på denne underlige selvbiografi.
And most of the time, you'll find this insect
Og for det meste, man opdager at dette insekt
We have to find you the most beautiful one.
Vi skal ünde den smukkeste til Dem.

 

Related searches: What Do You Find Most Rewarding - I Find Most Rewarding - Find Rewarding - Find Something Rewarding - Find It Rewarding - I Find It Very Rewarding - I Find It Rewarding - Find It Very Rewarding - Most Rewarding - The Most Rewarding Part -