Translation of "information filtering" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Filtering - translation : Information - translation : Information filtering - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Filtering
Sætninger
Filtering
Filtrering
Filtering
FiltreringPlaceholder for the case that there is no folder.
Filtering type
Filtreringstype no restoration preset
Chrominance filtering
Filtrering af krominans
Filtering action
Filtreringshandling
Ownership Filtering
Filtrér efter ejerskab
Size Filtering
Filtrér efter størrelse
Filtering Files
Søge efter filer
Filtering messages
Filtrerer af breve
Filtering messages
Vis detaljer
Generic Pre Filtering
Generisk præ filtrering
Batch Image Filtering
Batch billedfiltrering
Batch image filtering
Batch billedfiltrering
Image Filtering Options
Indstillinger for billedfiltreringimage filter
Enable Category Filtering
Aktivér kategorifiltrering
Enable Process Filtering
Aktivér procesfiltrering
Enable texture filtering
Aktivér teksturfiltrering
Access Date Filtering
Filtrér efter læsning
Printer Filtering Settings
Indstilling af printerfiltrering
Filtering print data
Filtrering af udskriftsdata
GhostScript pre filtering
GhostScript præfiltrering
No pre filtering
Ingen præfiltrering
Easy text filtering
Let tekst filtreringName
Filtering of astronomical images
Filter til astronomiske billeder
Max. anisotropy filtering level
Maks. 3D teksturstørrelse
Max. anisotropy filtering level
Maks. niveau af anisotropi filtrering
Filtering a mailing list
Filtrering af postliste
Filtering with Bessel filter
Filtering med Bessel filter
Sorting and Filtering of Articles
Sortere og filtrere artikler
Filtering on a specific process
Øvelsestilvalg
No Server Side Filtering Configured
Ingen filtrering indstillet på serveren
Filtering in through Benes's eardrum.
Lyset oplyser Benes' trommehinde.
For filtering or purifying water
Andre maskiner og apparater, ikke selvkørende
For filtering or purifying water
Sneplove og sneblæsere
Filtering elements for engine filters
Universalmotorer
For filtering or purifying water
Til filtrering eller rensning af vand
Option to enable IRC color filtering
Mulighed for at aktivere IRC farvefiltrering
You can use wildcards for filtering.
Du kan bruge jokertegn til filtrering.
Now I have offset filtering enabled
Nu har jeg udligne filtrering aktiveret
Apply this filter on manual filtering
Anvend dette filter ved manuel filtrering
It was filtering all this stuff.
Det var at filtrere alle disse ting.
Fluted filter, diameter 150 mm, quick filtering.
Foldefilter, diameter 150 mm, til hurtigfiltrering.
For filtering or purifying beverages (excluding water)
Dele og tilbehør til maskiner henhørende under pos. 84.44 eller til deres hjælpemaskiner og hjælpeapparater
For filtering or purifying beverages (excluding water)
Kartemaskiner

 

Related searches: Information Filtering - Filtering Information - Filtering Of Information - Filtering The Relevant Information - Filtering - Content Filtering - Filtering Out - Filtering System - Web Filtering - Filtering Process -