Translation of "judge advocate" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Advocate - translation : Judge - translation : Judge advocate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Judge or Advocate General Bfrs 22 750,
dommer og generaladvokat 22 750 bfr.
Judge or Advocate General Bfrs 24 515,
dommer og generaladvokat 24 515 bfr.
At that point the Judge Rapporteur and the Advocate General may indicate the matters they wish to hear developed in the arguments.
Den refererende dommer og generaladvokaten kan benytte denne lejlighed til at præcisere, hvilke punkter de ønsker behandlet i de mundtlige indlæg.
Advocate Imidacloprid Moxidectin
EMEA CVMP Godkendelse Udtalelse Nettotid Urstop
If, for some special reason, the President considers that any Judge or Advocate General should not sit or make submissions in a particular case, he shall notify him accordingly.
Finder præsidenten, at en dommer eller en generaladvokat af særlige grunde ikke bør sidde med eller fremkomme med forslag til afgørelser i en bestemt sag, gør han den pågældende opmærksom herpå.
If , for some special reason , the President considers that any Judge or Advocate General should not sit or make submissions in a particular case , he shall notify him accordingly .
Bestemmelserne i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter , der gælder for dommerne ved Den Europæiske Unions Domstol , gælder ligeledes for Revisionsrettens medlemmer .
If , for some special reason , the President considers that any Judge or Advocate General should not sit or make submissions in a particular case , he shall notify him accordingly .
Finder præsidenten , at en dommer eller en generaladvokat af særlige grunde ikke bør sidde med eller fremkomme med forslag til afgørelser i en bestemt sag , gør han den pågældende opmærksom herpå .
If , for some special reason , the President considers that any Judge or Advocate General should not sit or make submissions in a particular case , he shall notify him accordingly .
Finder præsidenten , at en dommer eller en generaladvokat af særlige grunde ikke błr sidde med eller fremkomme med forslag til afgłrelser i en bestemt sag , głr han den pågældende opmærksom herpå .
When you judge, the People judge.
Når De dømmer, dømmer folket.
He's a judge that is a judge!
Det her er en anstændig dommer!
I therefore advocate caution.
Jeg opfordrer derfor til stor forsigtighed.
Judge.
Har De vielsespapirerne?
If, for some special reason, any Judge or Advocate General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case, he shall so inform the President.
Mener en dommer eller en generaladvokat, at han af særlige grunde ikke kan deltage i afgørelsen eller i undersøgelsen af en bestemt sag, underretter han præsidenten herom.
If , for some special reason , any Judge or Advocate General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case , he shall so inform the President .
Rådet fastsætter arbejdsvilkår , navnlig vederlag , godtgørelser og pensioner for Revisionsrettens formand og dens medlemmer . Det fastsætter ligeledes alle godtgørelser , der træder i stedet for vederlag .
If , for some special reason , any Judge or Advocate General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case , he shall so inform the President .
Mener en dommer eller en generaladvokat , at han af særlige grunde ikke kan deltage i afgørelsen eller i undersøgelsen af en bestemt sag , underretter han præsidenten herom .
If , for some special reason , any Judge or Advocate General considers that he should not take part in the judgment or examination of a particular case , he shall so inform the President .
Mener en dommer eller en generaladvokat , at han af særlige grunde ikke kan deltage i afgłrelsen eller i undersłgelsen af en bestemt sag , underetter han præsidenten herom .
Don't judge according to appearance, but judge righteous judgment.
Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!
Ye judge after the flesh I judge no man.
I dømme efter Kødet jeg dømmer ingen.
Judge StiIIman?
En dommer?
Judge Putnam.
Dommer Putnam?
You judge according to the flesh. I judge no one.
I dømme efter Kødet jeg dømmer ingen.
Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!
Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Hr. formand, jeg er ikke blot fortaler for, men overbevist fortaler for fordelene ved voldgift.
I would like to advocate this.
Det vil jeg gerne opfordre til.
I would advocate that way forward.
Jeg vil gøre mig til fortaler for, at vi gør dette.
Wow! Mother Frank, the Children's Advocate.
Moder Frank, børnenes forkæmper.
Unpack the Judge.
Vi henter Dommeren .
I'm Judge Quincannon
Jeg er dommer Quincannon.
Come on, Judge.
Kom!
You're a judge.
Du er dommer.
You bet, Judge.
I dén grad, hr. Dommer.
Good evening,Judge.
God aften, dommer.
_ Not good, Judge.
Skidt.
Neither the French judge, nor the English, Irish, German or Finnish judge.
Hverken franske dommere, engelske dommere, irske dommere, tyske dommere eller finske dommere.
20.09.1954 Advocate (non practising) United Kingdom Cons.
Advokat (ikke praktiserende) Forenede Kongerige Cons. MEP 25.07.1989 PPE

 

Related searches: Judge Advocate - Judge Advocate General - Judge Advocate Generals Corps - Public Prosecutor Or The Judge Advocate For Labour - Advocate - Advocate For - Brand Advocate - Advocate General - Devil's Advocate - Health Advocate -