Translation of "load almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Almanac - translation : Load - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
Static axle load, dynamic wheel load and linear load
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning
(static axle load, dynamic wheel load and linear load)
(statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning)
Static axle load, dynamic wheel load and linear load Finland
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning Finland
Static axle load, dynamic wheel load and linear load 4.2.3.2
statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning som defineret i 4.2.3.2,
Overall Low viral load High viral load Genotype 1 4 Low viral load High viral load Genotype 2 3 Low viral load High viral load Cirrhosis Status
Total Lav viral belastning Høj viral belastning Genotype 1 4 Lav viral belastning Høj viral belastning Genotype 2 3 Lav viral belastning
Static axle load, dynamic wheel load and linear load (section 4.2.3.2)
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning (4.2.3.2)
Static axle load, dynamic wheel load and linear load Great Britain
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning Det Forenede Kongerige
Static axle load, dynamic wheel load and linear load Lithuania, Latvia, Estonia
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning Litauen, Letland og Estland
Toolbars Load Toolbars Load Global Toolbar...
Værktøjslinjer Indlæs værktøjslinjer Indlæs global værktøjslinje...
Toolbars Load Toolbars Load Local Toolbar...
Værktøjslinjer Indlæs værktøjslinjer Indlæs lokal værktøjslinje...
Toolbars Load Toolbars Load Project Toolbar
Værktøjslinjer Indlæs værktøjslinjer Indlæs projektværktøjslinje...
Genotype 1 RVR Low viral load High viral load Genotype 1 non RVR Low viral load High viral load
Genotype 1 hurtig viral respons
refuelling interval (on load or off load)
udskiftningsinterval (under drift eller nedlukket)
Load index (LI) and load capacity kg
Belastningstal (LI) og tilsvarende belastningsevne (i kg)
Load index (LI) and load capacity (kg)
Belastningstal (LI) og tilsvarende belastningsevne (i kg)
Automatic load sensing empty load changeover device
Anordning til automatisk lastføling og skift mellem tom og lastet tilstand (automatisk lastveksel)
Vehicle track interaction and gauging, Static axle load, dynamic wheel load and linear load
Samspil mellem vogn og spor samt justeringer, Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastning og lineær belastning
Static axle load, dynamic wheel load and linear load Republic of Ireland and Northern Ireland
Statisk akseltryk, dynamisk hjulbelastninger og lineær belastning Irland og Nordirland
Genotype 1 Low viral load High viral load
Genotype 1
Genotype 1 Low viral load High viral load
Genotype 1 Lav viral belastning Høj viral belastning
Per cent load(R) Per cent load(S)
Belastningsprocent(R) belastningsprocent(S)
Per cent load(T) Per cent load(U).
Belastningsprocent(T) belastningsprocent(U).
LIST OF LOAD INDICES AND CORRESPONDING LOAD CAPACITIES
FORTEGNELSE OVER BELASTNINGSTAL OG TILSVARENDE BELASTNINGSEVNE
load
indlæs
Load
Donér penge...
Load...
Nøjagtigno composition guide
Load
Indlæs
Load...
Indlæs...
Load
Belastning
Load...
Indlæs...
Load...
Redigér bemærkning
Load
Turkiscolor
Load
Indlæs
Load
Indlæs
Load
Indlæs
Load
lastet
Load placed on the wheel as a percentage of the load corresponding to the load index
Belastning på hjulet i procent af den belastning, der svarer til belastningstallet
Low viral load High viral load Genotype 4 RVR
Lav viral belastning Høj viral belastning Genotype 4 hurtig viral respons
Genotype 2 3 Low viral load High viral load
Genotype 2 3 Lav viral belastning Høj viral belastning
Annex 4 List of load indices and corresponding load capacities
Bilag 4 Fortegnelse over belastningstal og tilsvarende belastningsevne
Annex 4 List of load indices and corresponding load capacities
Bilag 4 Fortegnelse over belastningstal og tilsvarende belastningsevne

 

Related searches: Load Almanac - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Poor Richards Almanac - Check Almanac - 3. Almanac Data -