Translation of "observation post" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Observation - translation : Observation post - translation : Post - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Robot lnshoreManned Observation Post.
Kystbemandet Observationspost for Robotter.
Locate your observation post on this hill.
Opstil observationsposten på den her bakke
On the other hand we have a time had an observation post.
Og på den anden side har vi en tid haft en observationspost.
Once, outside San Pietro, George and a couple of others established a forward observation post.
George og nogle andre havde en dag etableret en forpost uden for San Pietro.
Observation Observation Observation Observation
Observation Observation Observation Observation
Observation Observation Observation
Observation Observation Observation
Observation status Observation confidentiality Pre break observation value Observation comment
Observationsstatus Observationsfortrolighed Observationsværdi før brud Observationskommentar
Observation Observation
Observation Observation
Observation status Observation confidentiality Pre break observation value
Observationsstatus Observationsfortrolighed Observationsværdi før brud
Observation confidentiality Pre break observation value Observation comment
Observationsfortrolighed Observationsværdi før brud Observationskommentar
Observation confidentiality Pre break observation value Observation comment
Observationsfortrolighed
Observation and care of the new born requiring special care including those born pre term, post term, underweight or ill.
Observation og pleje af nyfoedte, som har behov for saerlig pleje, herunder for tidligt og for sent foedte, undervaegtige eller syge nyfoedte .
Observation and care of the new born requiring special care, including those born pre term, post term, underweight or ill.
Observation og pleje af nyfødte, der kræver særlig pleje, herunder for tidligt og for sent fødte børn samt nyfødte med unormalt lav fødselsvægt og syge nyfødte
Pre break observation value Observation comment
Observationsværdi før brud Observationskommentar
I also would like to thank the European Ombudsman who carries on the fight in defence of the citizens from his observation post.
Jeg takker ligeledes Den Europæiske Ombudsmand, som fra sin observationspost forsvarer borgernes rettigheder.
Observation
Observation
Observation
Observation Observation
Observation
Dyer observatorium
Pegasys treatment has been associated with decreases in platelet count, which returned to pre treatment levels during the post treatment observation period (see section 4.8).
4. 8).
Observation status
Observationsstatus
Observation confidentiality
Observationsfortrolighed
Observation status
Observationsstatus Observationsfortrolighed
Observation status
Observationsstatus Observationsfortrolighed Observationsværdi før brud Observationskommentar
Current Observation
Aktuel observation
Observation Only
Kun observation N 1708 Antal ( )
Clinical observation
Klinisk observation
earth observation,
jordobservation
Observation ratios
Observationsnøgletal
Observation report
Overvågningsrapport
PRELIMINARY OBSERVATION
INDLEDENDE BEMÆRKNING
NCBs report an observation status value attached to each exchanged observation .
De nationale centralbanker indberetter en observationsstatusværdi , som knyttes til hver enkelt observation .
NCBs report an observation confidentiality value attached to each exchanged observation .
De nationale centralbanker indberetter en observationsfortrolighedsværdi , som knyttes til hver enkelt observation .
NCBs report an observation confi dentiality value attached to each exchanged observation .
De nationale centralbanker indberetter en observationsfortrolighedsværdi , som knyttes til hver enkelt observation .
The observation status M is always sent together with an observation value .
Observationsstatus M sendes altid sammen med en observationsværdi .
The observation status L is always sent together with an observation value .
Observationsstatus L sendes altid sammen med en observationsværdi .
Observation comment Text .
Observationskommentar Tekst .
Observation N 1693
Observation N 1693
Overview of observation
20, 7 måneder)
Observation. Go ahead.
Hvis jeg må foreslå noget..
Research and observation
Forskning og overvågning
Observation of vessels
Observation af fartøjer
Year of observation
Observationsår
Only the observation status is present in every interchange , attached to each observation .
Kun attributten observationsstatus fremgår af hver enkelt dataudveksling og er knyttet til hver enkelt observation .
Only the observation status is present in every interchange , appended to each observation .
Kun attributten observationsstatus fremgår af hver enkelt dataudveksling og er knyttet til hver enkelt observation .
Only the observation status is present in every interchange , attached to each observation .
Kun attributten observationsstatus fremgår af alle dataudvekslinger og er knyttet til hver enkelt observation .

 

Related searches: Observation Post - Post Market Observation - Post Treatment Observation - Post Observation - Post-treatment Observation Period - Post Exposure Observation Period - Post Post Test - Post-consumer And Post-industrial Waste - Post Post-doc - From Post To Post. -