Translation of "poor richards almanac" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Almanac
Almanak
Results of Almanac calculation
Resultater af Almanakberegning
Mrs. Richards?
Mrs Richards?
Mrs. Richards?
Mrs Richards?
Lloyd Richards.
Lloyd Richards.
Mrs. Richards.
Mrs. Richards.
Mrs. Richards!
Mrs. Richards!
Mrs. Richards!
Mrs. Richards!
Mrs. Richards.
Mrs. Richards.
Mrs. Richards...
Mrs. Richards...
In this case, as trustworthy as the world almanac.
I dette tilfælde lige så troværdig som verden på almanak.
Hello, Mrs. Richards.
Goddag, Mrs Richards.
Hello, Mr. Richards.
Goddag, Mr Richards.
Mrs. Lloyd Richards.
Mrs Lloyd Richards.
Wait, Mrs. Richards.
Vent, Mrs. Richards.
Please, Mrs. Richards.
Vær venlig, Mrs. Richards.
Dr Pat Richards
Dr Pat Richards
This is Karen Richards.
Dette er Karen Richards.
Good evening, Mrs. Richards.
Godaften, Mrs Richards.
Not by Mr. Richards.
Ikke af Mr Richards.
Good evening, Mr. Richards.
Godaften, Mr Richards.
Who's calling Mr. Richards?
Hvem ringer til Mr Richards?
This is Lloyd Richards.
Det er Lloyd Richards.
Now, wait, Mrs. Richards.
Vent lidt, Mrs. Richards.
Please listen, Mrs. Richards.
Lyt, Mrs. Richards.
I hope so, Mr. Richards.
Det håberjeg, Mr Richards.
Well, wait then, Mrs. Richards.
Vent, Mrs. Richards.
Please don't misunderstand me, Mr. Richards.
Misforstå mig ikke, Mr Richards.
But Mr. Richards and Mr. Sampson?
Men Mr Richards og Mr Sampson?
How can I repay Lloyd Richards?
Hvordan kan jeg takke Lloyd Richards?
Mrs. Richards, what are you doing?
Mrs. Richards, hvad laver De?
Life is a gift, Mrs. Richards.
Men livet er en gave, Mrs. Richards.
Please listen to this, Mrs. Richards.
Prøv at høre det her, Mrs. Richards.
Don't do anything rash, Mrs. Richards.
Gør ikke noget forhastet, Mrs. Richards.
Commander Richards, who's your relief? Dexter, sir.
Kommandør Richard, hvem er din afløser?
I've a note for Captain Richards. Sir?
Jeg har et brev fra kaptajn Richards.
Now, this will really help, Mrs. Richards.
Dette vil virkelig hjælpe, Mrs. Richards.
I mean, this nautical almanac published the lunar differences for every month of the year.
Jeg mener, denne nautiske almanak udgav forskellene i månen for hver måned det pågældende år.
The following year Karen became Mrs. Lloyd Richards.
Det kommende år blev Karen Mrs Lloyd Richards.
Every cloud has a silver lining, Mrs. Richards.
Enhver gråvejrssky er kantet af sølv. Mrs. Richards.
You were with the OWI, weren't you, Mr. Richards?
De var i krigsinformationsministeriet, ikke, Mr Richards?
Shepard, this is Commander Richards the duty plot officer.
Shepard, dette er Kommandør Richard opgave officer.
I saw Mr. Richards with her a couple of times.
Jeg så Mr Richards med hende et par gange.
I'm sure Commander Richards doesn't need an interpreter, Miss Davis.
Jeg er sikker på kommandør Richard ikke har brug for en tolk, frøken Davis.
Commander Richards, have a bunk made up in my office.
Kommandør Richards, sæt en køje op i mit kontor.

 

Related searches: Poor Richards Almanac - Richards Bay Mill - Noel Richards - Almanac - Almanac Data - Nautical Almanac - Gps Almanac - Banker Almanac - Bankers Almanac - Load Almanac -