Translation of "question at hand" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Hand - translation : Question - translation : Question at hand - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I turn to the question at hand.
Jeg går nu over til den sag, vi har foran os.
There is no question about the fact that the two go hand in hand.
Der er ingen tvivl om, at de to ting skal gå hånd i hånd.
The question which arises here is what tools does the Commission have at hand to make this assessment.
Her kan man spørge, hvilke redskaber Kommissionen har til rådighed til at udarbejde en sådan evaluering.
The question is, whose hand will it be?
Men hvis?
Look at a hand.
Se på en hånd.
War is at hand!
Krig er på vej!
Look at his hand.
Se på hans hånd.
If you have a question, please raise your right hand.
Hvis du har et spørgsmål, ræk højre hånd i vejret.
On the one hand, the question of the legal basis.
På den ene side er der spørgsmålet om retsgrundlaget.
It is also related to the question of shared legitimacy which goes hand in hand with shared sovereignty.
Og det er knyttet til spørgsmålet om den delte legitimitet, der følger af den delte suverænitet.
But, help is at hand!
Men der er hjælp forude.
At the hand of Nefretiri.
Er hun død?
Tried his hand at stealing.
Han prøvede på at røve den.
Look at the hand. The hand may be dead but he's alive.
Hånden er maske død, men han er i live.
We have two instruments at hand.
Vi har to instrumenter at vælge imellem.
The airport is close at hand.
Lufthavnen er tæt på.
There are difficulties at hand though.
Problemerne er dog soleklare.
Cash at bank and in hand
Indestaaende i bank og paa postgiro , checks og kassebeholdning
Cash at bank and in hand.
Indestaaende i bank og paa postgiro , checks og kassebeholdning .
Cash at bank and in hand.
Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender
Here is the problem at hand.
Dette er det foreliggende problem
On the other hand, Question 113 is practically identical with an oral question with debate which is being taken
Formanden. Hr. Alavanos, vi har allerede taget stilling til spørgsmål nr. 113 af Amadou.
At 5 1 5, another concert with anything at hand
klokken 1715 en ny koncert med noget lige ved hånden
So on the left hand side of the question mark, I have 7,907.
7000 plus 900 plus 7.
So on the left hand side we're left with just the question mark.
venstre side har vi altså kun spørgsmålstegnet tilbage.
Moving on to the matter at hand . ..
Formanden. Forhandlingen er afsluttet.
Say, you're quite a hand at this.
Det her er du ret god tiI.
The hour of victory is at hand!
Sejrens time er kommet!
I'm an old hand at these parties.
Jeg kender de fester.
I fear that help is at hand.
Hjælpen er på vej, frygter jeg.
So this is the left hand side. Now let's look at the right hand side.
Lad os nu se på højre side.
On the other hand, however, he raises the question of compliance with the law.
På den anden side opstiller han selv et spørgsmål om tilpasning til lovgivningen.
Near at hand they only excited my pity.
Nær ved hånden de kun glade for min medlidenhed.
We see 0.0001 at the right hand quadrant
Vi ser 0,0001 på den højre hånd kvadrant
This is the political issue now at hand.
Det er det politiske spørgsmål, som især er på tapetet.
I personally have had evidence at first hand.
Jeg har selv førstehåndsbeviser.
I'm not much of a hand at cards.
Jeg er ikke så ferm til kort.
I can't use my left hand at all.
Hvorfor ikke? Jeg kan overhovedet ikke bruge venstre hånd.
I'm no mean hand at the old sticks.
Jeg plejede at tromme selv.
And you hand it in at your destination.
Og du betaler ved ankomsten.
I thought I'd try my hand at gambling.
Jeg vil prøve lykken med lidt spil.
It must go hand in hand with economic policies and a strategy aiming at re convergence.
Formanden. Forhandlingen under ét er afsluttet. Vi går nu over til afstemningen.
Members may put one supplementary question to each question at Question Time.
Medlemmerne kan stille et tillægsspørgsmål til hvert spørgsmål under spørgetiden.
For the United King dom, on the other hand, there is the question of Gibraltar.
Vi håber, at andre lande hurtigt vil tiltræde EMS med det formål at udvirke en' styrkelse af EMS både indadtil og udadtil.
President. Mr Ulburghs, your question, is not, I think, relevant to the matter in hand.
Forte. (IT) Jeg mener ikke, at dette spørgsmål falder ind under emnet for denne forhandling.

 

Related searches: Das Geht Hand Hand In Hand - Question To Question - Non-question Question - Support The Question Question - Question At Hand - Question In Hand - On Question At Hand - Go Hand In Hand - Goes Hand In Hand - Work Hand In Hand -