Translation of "refurbished machine" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Machine - translation : Refurbished - translation : Refurbished machine - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Tom bought a refurbished phone.
Tom købte en renoveret telefon.
Tom bought a refurbished phone.
Tom har købt en renoveret telefon.
Other suitable accommodation was refurbished.
Flere anvendelige bo liger blev renoveret.
It took many years before the buildings were refurbished.
Det varede mange år, før man fik det klaret.
Christodoulou mind it will be impossible for any fleet to be refurbished.
Det vil inden for fiskerisektoren sige, at ingen flåde det vil jeg gerne minde dem om, der har stemt således kan moderniseres.
This is an online space, which is basically a refurbished message board that encourages collaborative fiction writing.
Det er et online rum, som basalt set er det en renoveret opslagstavle som opfordrer til kollaborativ skrivning af skønlitteratur.
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.
Giv ikke efter for disse umennesker med hjerner og hjerter som maskiner.
No, that's a pulling machine. A pulling machine?
Nej, det er en trækmaskine.
Just this week, Mr President, this Parliament has pledged itself as guarantor of a refurbished Community Social Fund.
Det er jo det almindelige problem. Men hvad ser vi i vort Fællesskab, i hvert fald i det sociale hjørne af Fællesskabet?
Machine
Maskine
Machine
PA RISC processor
Machine
Maskine
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
De forklarende bemærkninger i denne kolonne er til orientering og henviser til visse toldordninger i TDCA aftalen.
Of machine guns, sub machine guns, shotguns or rifles
Træ
Now it has been refurbished in order to produce 80 RCF magazine paper (SC quality, 5 g m2, uncoated).
Den er nu blevet ombygget til fremstilling af magasinpapir af 80 genbrugsfibre (kvalitet SC, 5 g m2, ubestrøget).
( Cash minus Recycling minus Machine Cash minus In minus Machine )
( Cash minus Recycling minus Machine Cash minus In minus Machine )
Machine name ( )
Maskinens navn ( )
Virtual Machine
Virtuel maskineName
Virtual Machine
Virtuel maskine
Drum Machine
TrommemaskineName
Machine Code
Maskinkode
Machine print
Maskinskrift
Guillotine machine
Guillotine maskine.
The machine? !
Maskinen?
The machine...
Maskinen...
My machine!
Min maskine!
Bad machine!
Dårlig maskine!
Phantasmagorical machine!
En fantastisk maskine!
Machine cutting
Slut på record
Machine guns
Hygiejnebind og tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, af ethvert materiale
Machine guns
Kuglepenne filtpenne, fiberspidspenne og lign. fyldepenne, stylografer og andre penne stencilpenne pencils penneskafter, blyantholdere og lign. dele (herunder hætter og clips) til disse varer, undtagen varer henhørende under pos. 96.09
Machine guns
Fast ejendom
Sawing machine
Sav
Stand by to bridge machine guns. Stand by to bridge machine guns.
Klar til at bemande kanonen.
Manage machine connections
Håndter maskinforbindelser
Virtual Machine Manager
Administration for virtuel maskine
Setup Virtual Machine
Opsætning af virtuel maskine
Virtual machine speed
Hastighed for virtuel maskine
About Virtual Machine
Om Virtuel maskine
Machine Identification Number
Kunne ikke få informationen.
Machine Identification Number
Maskinens identifikationsnummer
Monitor Remote Machine...
Overvåg ekstern maskine...
Machine password timeout
Tidsudløb for maskineadgangskode
Add machine script
Script til at tilføje maskine
LDAP machine suffix
LDAP maskinesuffiks

 

Related searches: Refurbished Machine - Refurbished - Refurbished Parts - Newly Refurbished - Factory Refurbished - Refurbished Products - Completely Refurbished - Fully Refurbished - Seller Refurbished - Manufacturer Refurbished -