Translation of "shook me all night long" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Long - translation : Night - translation :
Nat

Shook - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You kissed me all night long.
Og du kýssede mig natten lang.
Yes, all night long.
Ja, i løbet af natten.
It shook me nerves.
Det gav mig svage nerver.
Let's dance all night long!
Lad os danse hele natten!
Tom cried all night long.
Tom græd hele natten.
Tom cried all night long.
Tom har grædt hele natten.
We partied all night long.
Vi festede hele natten.
They danced all night long.
De dansede hele natten.
I'm gonna sit me up all night long and look at that electric light.
Jeg vil holder mig vågen, så jeg kan kigge på det.
All night long I kept thinking
Hele natten lå jeg og tænkte...
I decided to study all night long.
Jeg besluttede mig for at studere hele natten lang.
Often he lay there all night long.
Ofte lå han der hele natten lang.
Staring at a seedling all night long?
Har du siddet og gloet på en plante hele natten?
I feel all shook up.
Jeg er helt rystet.
Kept me awake all night.
Jeg sov ikke i nat.
Tom didn't speak a word all night long.
Tom sagde ikke et ord hele aftenen.
All night long, you devoted yourself to her!
Du tog dig kun af hende!
He shook his head sceptically without looking at me.
Han rystede på hovedet skepsis uden at se på mig.
You're all shook up, aren't ya baby?
Du er helt rystet, hvad, skat?
Keeping me awake all night like this...
Det ligner ikke noget at holde mig vågen hele natten.
I shook him off long before I ever went to your place.
Jeg rystede ham af mig, længe inden jeg kom hjem til dig.
That's a long time. It's too Long for this cliff. And you're asking me to do it at night.
Det er for lang tid for den her klippe og l beder mig gøre det om natten.
One night, a long time ago, my travels took me to a quaint little village.
En nat for lang tid siden bragte mine rejser mig til en lille landsby.
I'm gonna ride that train, babe, all night long
Jeg vil køre med det tog, babe, hele natten lang
I thought about you all day long, and prayed for you every night.
Jeg tænkte på dig dagen lang og bad for dig om natten.
Baiocchi, listen to me or we'll be here all night!
Lyt nu Baioocchi, ellers bliver vi aldrig færdige.
One night, a long time
En nat for lang tid siden...
I've had it with me all day long.
Hele dagen.
We shook hands.
Vi gav hinanden hånden.
It's going to be a long night.
Det bliver en lang nat.
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
på gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
So long, farewell Auf Wiedersehen, good night
På gensyn, farvel auf wiedersehen, godnat
They came around me like water all day long. They completely engulfed me.
som Vand er de om mig Dagen lang, til Hobe slutter de Kreds om mig
Martha shook her head.
Martha rystede på hovedet.
He shook his head.
Han rystede på hovedet.

 

Related searches: Shook A Shook - You Shook Me All Night Long - Shook Me All Night Long - All Shook Up - I'm All Shook Up - Shook Me All - Shook - Shook Up - Shook His Head - Shook Hands -