Translation of "speed droop" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Droop - translation : Speed - translation : Speed droop - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

They feared she'd droop the tulips in holland, and you got all her looks.
Hun viIIe have fået tuIipanerne i HoIIand tiI at hænge med hovedet.
Good things of day begin to droop and drowse while night's black agents to their prey do rouse.
Dagens lyse stunder begynder at døse og blunde, mens nattens sorte væsener iler på rov.
Keratitis, ectropion, diplopia, dizziness, diffuse skin rash dermatitis, entropion, facial weakness, facial droop, tiredness, visual disturbance, blurring of vision.
Keratitis, ektropion, diplopia, svimmelhed, diffust hududslæt dermatitis, entropion, facialisparese, hængende ansigt, træthed, synsforstyrrelse, tågesyn.
My tail feathers may droop a bit, and my wattles show, but I can still outcrow anything in the barnyard. No doubt.
Måske lader jeg fjerene hænge lidt, men jeg galer stadig højere end enhver anden hane i hønsegården.
nref low speed 0,95 x (high speed low speed)
nref lav hastighed 0,95 (høj hastighed lav hastighed)
Minimum mapping speed idle speed
Minimumhastighed ved bestemmelse af motorkarakteristik tomgangshastighed
Speed(R) Speed(T) nRT
Hastighed(R) hastighed(T) nRT
Speed(S) Speed(U) nSU
Hastighed(S) hastighed(U) nSU
For speed symbols Q and above the speed corresponding to the speed symbol specifies the maximum permissible speed for the tyre.
For hastighedskategori Q og højere er den hastighed, som svarer til hastighedskategorien, den tilladte maksimale hastighed for dækket.
Closed throttle and speed feedback 105 speed reference
Lukket gasspjæld og hastighedsrespons 105 referencehastighed
No load and speed feedback 105 speed reference
Feedback værdier ingen belastning og hastighed 105 referenceværdien for hastigheden
Speed
Festival' s kørbare
Speed
Hastighed
Speed
Hastighed
Speed
Hastighed
Speed
Hastighed
Speed...
Speed...
Speed.
Speed.
Speed
En dobbelt skråstreg ( ) og koden SR angiver starten på en meddelelse.
Speed
i. Ethvert EU fiskerfartøj skal være udstyret med et elektronisk system, herefter benævnt EIS system (EIS Elektronisk Indberetningssystem), som kan registrere og sende data vedrørende fartøjets fiskeriaktiviteter (herefter benævnt EIS data ), så længe fartøjet befinder sig i Madagaskars fiskerizone.
Speed
Klokkeslæt
Speed
De ERS ansvarlige udpeges for en periode på mindst seks måneder.
Speed
Systemdata angiver, at registreringen er slut
Wide open throttle, and speed feedback 95 speed reference
Helt åbent gasspjæld, og hastighedsrespons 95 af referencehastighed
Speed variation greater than 10 of the nominal speed
Hastighedsvariation større end 10 af den nominelle hastighed
Full load demand and speed feedback 95 speed reference
Feedback værdier for fuldlast og hastighed 95 referenceværdien for hastigheden
high speed trains and very high speed trains (HSTs VHSTs) ,
højhastighedstog og meget hurtigtkørende tog ( TGV TTGV )
high speed trains and very high speed trains (HSTs VHSTs) ,
højhastighedstog og meget hurtigtkørende tog ( TGV TTGV )
Maximum speed
Maksimal hastighed
Execution Speed
Udførselshastighed
Settings Speed
Opsætning Hastighed
Game speed
Spilhastighed
Shot speed
Skudhastighed
Rotation speed
Rotationshastighed
Connection Speed
Tilslutningshastighed
Handshake Speed
Forhandlingshastighed
Download Speed
Downloadhast.
Upload Speed
Uploadhast.
Speed limit
Hastighedsgrænse
Current speed
Nuværende hastighed
Average speed
Gns. hastighed
Speed Limits
Hastighedsgrænser
Down Speed
Downloadhast.
Up Speed
Uploadhast.
Current speed
Nuværende hastighed

 

Related searches: Speed Droop - Speed Controlled With Droop - Droop Of Speed - Droop Speed - Speed Controller Droop - Droop - Droop Control - Droop Mode - Droop Setting - Droop Nose -