Translation of "spoils of victory" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Spoils - translation : Spoils of victory - translation : Victory - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoils of Egypt.
Ægyptens skatkammer.
Spoils of war.
Det er krigsbytte.
To the victors belong the spoils.
Vinderen kan nyde det søde liv.
Hail Victory! Hail Victory!
Sieg Heil! Sieg Heil!
Hail Victory. ! Hail Victory. !
Sieg Heil!
The addition of any other fats spoils the flavour.
Enhver tilsætning af andre fedtstoffer forringer smagen.
Well, I don't think that spoils it.
Det ødelægger det da ikke.
The golden spoils we took from Egypt!
Guldet, vi tog fra Ægypten!
Victory!
Sejr!
Victory...
Victory...
Victory!
Victory!
Victory!
Sejr.
When a king takes spoils, he robs no one.
Tager en konge bytte, er han ikke røver.
Take what spoils from Egypt you will, but go!
Tag, hvad du vil fra Ægypten!
It is so sweet how His Majesty spoils me.
Det er virkelig rørene, at Hans Majestæt forkæler mig sådan.
Look at us now! charging from victory to victory in the hearts of men
Men nu går vi fra sejr til sejr i menneskers hjerter.
Victory Calendar
Comment
Hail Victory. !
Sieg Heil!
Hail Victory!
Sieg Heil!
Hail Victory!
Hitler Sieg Heil!
Hail Victory!
Sieg Heil!
Your victory!
Jeres sejr?
We felt we had a right to it, Clint, as spoils of war.
Vi mente, krigsbyttet var vort.
I want to live and come to you with victory. Victory?
Jeg vil leve og komme sejrrig til dig.
No, that would spoil it. Too much talk always spoils it.
For meget snak ødelægger det hele.
It's what they call spoils of war, like capturing a horse or anything else.
Det er krigsbytte. Ligesom når man tager en hest.
Great as you are, I'm still your chieftain, protector of all the spoils of war.
Ikke længere.
No, it's Victory!
Nej, det er Sejr!
Victory or death.
Sejr eIIer dod.
Here's your victory.
Her er din sejr.
Victory or death.
Sejr eller død.
This is a moment of victory
Sejren er vor!
There are many kinds of victory.
At den tyske hær overlever, at vi forbliver i uniform, dét er vores sejr.
There's a copy of the Winged Victory.
Det er en kopi af Nike, sejrsgudinden.
The price of victory is never cheap.
Min kommando har altid de største tabstal.

 

Related searches: Spoils Of Victory - Share In The Spoils Of Victory - Victory To Victory - From Victory To Victory - Spoils - Spoils Of War - Spoils Of Office - Spoils System - Share The Spoils - Division Of Spoils -