Translation of "strong" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Strong - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

A strong Europe requires strong institutions.
Et stærkt Europa forudsætter stærke institutioner.
And strong regions mean strong farmers.
Og stærke regioner kræver stærke landmænd.
A strong Commission means a strong European Parliament.
En stærk Kommission gør Europa Parlamentet stærkere.
A strong European Parliament and strong national parliaments.
Et stærkt Europa Parlament og stærke nationale parlamenter.
Strong
Strong
Strong
Mærkelig
Strong bones, strong body. Milk does a body good.
Stærke knogler og stærk krop, mælk er godt for kroppen.
That strong resistance would not exist without strong ambitions.
Der ville ikke findes stærk modstand, hvis der ikke fandtes store ambitioner.
So strong, so strong... It's the actual fluid, my child.
Det er selveste fluidum, den materialiserede æggelse,
We believe that a strong economy means a strong euro.
Vi finder, at en stærk økonomi bør modsvares af en stærk euro.
got a strong back. And a strong desire to escape.
Og en stærk trang til at flygte.
He's strong.
Han er stærk.
Stay strong.
Forbliv stærk.
Makes strong.
Man bliver stærk af det. Så spis du det.
Baby strong.
Baby stærk.
Baby strong.
Baby stærk.
You're strong.
De er stærk.
Strong talk.
Stærke ord.
Alec's strong.
Alec er stærk.
Strong camp?
Staerk lejr?
Make strong.
Vise styrke.
Strong man.
Stærk mand.
The EU must be a strong force, the Community method must contain strong positions and we need strong institutions.
EU skal være en stærk kraft, fællesskabsmetoden skal have en stærk stilling, og vi har behov for stærke institutioner.
You look strong.
Du ser stærk ud.
He looks strong.
Han ser stærk ud.
She is strong.
Hun er stærk.
Strong Ciphers Only
Kun stærke chifre
Be strong, son.
Vær stærk, min dreng.
You're strong, Nick.
Ikke som han. Du er stærk, Nick.
Strong and sure!
Stærkt og sikkert!
Strong, brave, relentless.
Stærke, modige, ubarmhjertige.
A strong perfume.
En stærk parfume.
Good, strong name.
Godt stærkt navn.
She sounded strong.
Hun lød stærk.
Chemosh is strong.
Kemosh er stærk.
And very strong.
Og bomstærk.
Rutland Strong, please.
Stærk, tak.
It is strong.
Det er stærkt.
Make it strong.
Brug store ord.
And very strong.
Og meget stærk.
Good strong back.
En stærk ryg.
A strong one?
Et stærkt?
Oyuki! Be strong...
Yuki, du skal ikke lade dig slå ud af det.
Strong and healthy.
Stærke og sunde.
Strong and healthy.
Stærk og sund.

 

Related searches: I Have A Strong Strong - I Have A Strong Strong Interest - Oxidising Agents, Strong Alkalis, Strong Acids - Strong Strong Commitments - Very Strong, Strong, - Strong - Stay Strong - Strong Commitment - Strong Evidence - Strong Support -