Translation of "took time" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Time - translation :
Tid

Took - translation :
Tog

Took time - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Took a long time.
Det tog lang tid.
Last time you took the front, I took the back.
Sidste gang gik du foran, og jeg bagved.
This time I took it.
Denne gang vandt jeg.
You two took your time.
Det var I længe om.
Took a lot of time.
Det tog meget tid.
Took ya a long time.
Det var du længe om.
Then the Council took its time.
Rådet gav sig derefter god tid.
You took your time about it.
Du tog dig god tid.
Took him ten seconds last time.
Det tog den 10 sekunder sidste gang.
It is high time we took action.
Vi må handle nu.
I took on a part time job.
Det tog et deltidsarbejde
Like the time you took the freighter?
Som dengang, De tog fragtbåden? Ja.
Maybe it's time you took a walk.
Måske er det på tide, du går en tur.
Involuntary manslaughter, if anyone took the time.
Manddrab, hvis nogen gad se på det.
You took over at the right time.
De kom på et godt tidspunkt. Åbenbart.
It took me some time to persuade her.
Det tog mig noget tid at overtale hende.
These paintings took a long time to make.
Disse malerier tog lang tid at male.
So it is high time we took countermeasures.
Det er da også snart på høje tid, at vi går i aktion imod det.
That too took up a lot of time.
Det har også taget meget tid.
You took your time getting here, didn't you?
Det var sandelig på tide.
So the time by train plus the time by bike took 1 hour.
Tiden i toget plus tiden på cyklen er altså lig med 1 time.
When was the last time you took a shower?
Hvornår tog du sidst et brusebad?
Tom actually took the time to talk to us.
Tom tog sig faktisk tid til at tale med os.
Discussions in the Council took a very long time.
Drøftelserne i Rådet har dog varet meget længe.
At that time, the Commission still took another view.
Dengang forfægtede Kommissionen et andet standpunkt.
It took us some time to find it out.
Det tog os lidt tid at finde ud af.
Thought you was a man who took his time.
Jeg troede, du var en mand, som tog dig god tid.
That's why they took your gun the first time.
Det var derfor, de tog revolveren første gang.
Negotiations on the programme still took up too much time.
Forhandlingerne om programmerne tog alt for lang tid.
It is therefore high time the European Union took action.
Det er derfor på høje tid, at EU tager affære.
You sure took a long enough time about wearing it.
Du var længe om at få det på.
Skipper, I took an Earth time reading just before reentry.
Pilot, jeg tog en jordtidslæsning lige før landing.
That event took place during the time of the Ottoman Empire.
Denne hændelse fandt sted under det osmanniske rige.
This time, I took the advice of Mr Fatuzzo the sailor.
Denne gang var det sømanden Fatuzzo, der rådgav mig.
It took a long time for us to establish this, however.
Det tog dog lang tid, før vi kunne konstatere dette.
This time it took three occasions before we had a result.
Denne gang skulle der tre forsøg til, før vi nåede en afgørelse.
Last time it took us three days to get him down.
Sidste gang tog det os tre dage at få ham ned.
It took a long time. Girls today judge you very quickly.
Det tog lang tid, og piger i dag er hurtige til at dømme en.
I took some friends down there. We had a wonderful time.
Vi havde det vidunderligt...
So it took him 10 minutes less to reach her this time.
Det tog det ham 10 minutter mindre at nå hende den her gang.
So that's why I took a bit of time to study Coke.
Det er grunden til at jeg brugte lidt tid på at studere Coke.
And so they took a bit of time to learn about that.
Og det tog dem også lidt tid at lære om det.
Darn it! Took you a long time to think of that one.
Det var du søreme længe om at foreslå.
It is high time that States took measures to eliminate these dangerous anachronisms.
Det er på højeste tid, at staterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at bringe disse farlige anakronismer til ophgør.
Those who took the decision at the time had reasons for doing so.
Man har jo ikke bare forbudt det.

 

Related searches: Took Time - It Took Some Time - Took Some Time - It Took A Long Time - Took A Long Time - It Took Me Some Time - Took Your Time - It Took Me A Long Time - Took A Lot Of Time - Took Me Some Time -