Translation of "transaction to transaction basis" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Basis - translation : Transaction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(12) On this basis it was examined whether the transaction to transaction calculation could be applied.
(12) På dette grundlag blev det undersøgt, om beregningsmetoden transaktion i forhold til transaktion kunne anvendes.
Transaction clean up occurs on an hourly basis.
Transaction clean up finder sted hver time.
On this basis the transaction to transaction method was not upheld as an appropriate method to calculate the dumping margin in this case.
På dette grundlag blev metoden transaktion i forhold til transaktion ikke bevaret som en passende metode til beregning af dumpingmargenen i denne sag.
This second symmetrical method foresees a comparison of individual normal values and individual export prices to the Community on a transaction to transaction basis.
Den anden symmetriske metode omfatter en sammenligning af den individuelle normale værdi og de individuelle eksportpriser ved salg til Fællesskabet på grundlag af hver enkelt transaktion.
Transaction
Importér overførsler
Transaction
Transaktion
Move transaction to...
Find transaktion...
A forecast transaction is an uncommitted but anticipated future transaction.
En forventet transaktion er en transaktion, som virksomheden ikke har forpligtet sig til, men som forventes.
B Transaction costs costs that are identifiable as related to the specific transaction .
B transaktionsomkostninger ( transaction costs ) omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Valuation Transaction
Værdiansættelse Transaktion
Adjustment transaction
Justeringsoverførsel
Select Transaction
Opdel overførsel
Split Transaction
Opdel overførsel
Imported Transaction
Importér overførsler
Investment transaction
Justeringsoverførsel
Find transaction...
Find transaktion...
Transaction report
Overførsels detaljer
Delete transaction
Slet overførsel
Erroneous transaction
Importér overførsler
Imported transaction
Importér overførsler
Matched transaction
Slet overførsel
Transaction Matching
Overførsels detaljer
Mark transaction
Importér overførsler
Transaction options
Overførsels detaljer
Transaction Logger
Comment
Transaction question
Comment
Transaction error
Transaktionsfejl
KPackageKit Transaction
KPackageKit transaktion
Transaction type
Henvisning til midler eller bekræftelse af disponible midler, når det er relevant i henhold til parternes procedurer
Reimbursable Transaction.
Transaktion mod godtgørelse.
Exchange Transaction.
Udvekslingstransaktion.
Transaction Costs
Transaktionsomkostninger
THE TRANSACTION
TRANSAKTIONEN
Transaction value
I transaktionsværdier
TRANSACTION ID
TRANSACTION ID TRANSAKTIONS ID
Third transaction
Den tredje transaktion
Fourth transaction
Den fjerde transaktion
Unable to commit transaction
Kunne ikke indsende transaktionQIBaseDriver
Unable to rollback transaction
Kunne ikke tilbagerulle transaktionQMYSQLResult
Unable to begin transaction
Kunne ikke påbegynde transaktionQSQLite2Result
Transaction costs shall mean costs that are identifiable as related to the specific transaction .
Transaktionsomkostninger ( transaction costs ) Omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Unable to add scheduled transaction
Ude af stand til at tilføje overførsel.
Failed to start resolve transaction
Kunne ikke starte afhængighedsløser transaktionThe role of the transaction, in past tense
Failed to start setup transaction
Kunne ikke starte afhængighedsløser transaktion
directly attributable to the transaction
stå i direkte forbindelse med transaktionen

 

Related searches: Transaction-by-transaction Basis - On A Transaction-by-transaction Basis. - Transaction To Transaction Basis - A Transaction-by-transaction Basis - Transaction Costs Of An Equity Transaction - Transaction To Transaction Listing - Transaction To Transaction - Transaction Transaction Related - Per Transaction Basis - Basis Of Transaction -