Translation of "transaction to transaction listing" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However, in the transaction listing no reference to different grades was made.
I listen over transaktioner blev der imidlertid ikke henvist til forskellige kvaliteter.
Transaction
Importér overførsler
Transaction
Transaktion
However, it should be recalled that the determination of export price was based on Eurostat data since the transaction by transaction listing submitted by the exporter could not be used.
Det skal anføres, at eksportprisen blev fastsat på grundlag af tallene i Eurostat, fordi den liste over de enkelte transaktioner, som eksportøren havde fremlagt, ikke kunne benyttes.
Move transaction to...
Find transaktion...
A forecast transaction is an uncommitted but anticipated future transaction.
En forventet transaktion er en transaktion, som virksomheden ikke har forpligtet sig til, men som forventes.
B Transaction costs costs that are identifiable as related to the specific transaction .
B transaktionsomkostninger ( transaction costs ) omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Valuation Transaction
Værdiansættelse Transaktion
Adjustment transaction
Justeringsoverførsel
Select Transaction
Opdel overførsel
Split Transaction
Opdel overførsel
Imported Transaction
Importér overførsler
Investment transaction
Justeringsoverførsel
Find transaction...
Find transaktion...
Transaction report
Overførsels detaljer
Delete transaction
Slet overførsel
Erroneous transaction
Importér overførsler
Imported transaction
Importér overførsler
Matched transaction
Slet overførsel
Transaction Matching
Overførsels detaljer
Mark transaction
Importér overførsler
Transaction options
Overførsels detaljer
Transaction Logger
Comment
Transaction question
Comment
Transaction error
Transaktionsfejl
KPackageKit Transaction
KPackageKit transaktion
Transaction type
Henvisning til midler eller bekræftelse af disponible midler, når det er relevant i henhold til parternes procedurer
Reimbursable Transaction.
Transaktion mod godtgørelse.
Exchange Transaction.
Udvekslingstransaktion.
Transaction Costs
Transaktionsomkostninger
THE TRANSACTION
TRANSAKTIONEN
Transaction value
I transaktionsværdier
TRANSACTION ID
TRANSACTION ID TRANSAKTIONS ID
Third transaction
Den tredje transaktion
Fourth transaction
Den fjerde transaktion
Unable to commit transaction
Kunne ikke indsende transaktionQIBaseDriver
Unable to rollback transaction
Kunne ikke tilbagerulle transaktionQMYSQLResult
Unable to begin transaction
Kunne ikke påbegynde transaktionQSQLite2Result
Transaction costs shall mean costs that are identifiable as related to the specific transaction .
Transaktionsomkostninger ( transaction costs ) Omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Unable to add scheduled transaction
Ude af stand til at tilføje overførsel.
Failed to start resolve transaction
Kunne ikke starte afhængighedsløser transaktionThe role of the transaction, in past tense
Failed to start setup transaction
Kunne ikke starte afhængighedsløser transaktion
directly attributable to the transaction
stå i direkte forbindelse med transaktionen
At that point, a completely new file was submitted, which was allegedly the correct version of the export transaction listing.
På dette tidspunkt fremlagde det helt nye oplysninger, som angiveligt var den korrekte udgave af listen over eksporttransaktioner.
Currency of transaction
Transaktionsvaluta

 

Related searches: Transaction To Transaction Listing - Transaction Listing - Transaction-by-transaction Basis - Transaction Costs Of An Equity Transaction - On A Transaction-by-transaction Basis. - Transaction To Transaction Basis - Transaction To Transaction - A Transaction-by-transaction Basis - Transaction Transaction Related - Listing -