Translation of "transaction transaction related" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

B Transaction costs costs that are identifiable as related to the specific transaction .
B transaktionsomkostninger ( transaction costs ) omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Transaction costs shall mean costs that are identifiable as related to the specific transaction .
Transaktionsomkostninger ( transaction costs ) Omkostninger , der kan identificeres som værende relateret til en given transaktion .
Transaction
Importér overførsler
Transaction
Transaktion
A forecast transaction is an uncommitted but anticipated future transaction.
En forventet transaktion er en transaktion, som virksomheden ikke har forpligtet sig til, men som forventes.
Valuation Transaction
Værdiansættelse Transaktion
Adjustment transaction
Justeringsoverførsel
Select Transaction
Opdel overførsel
Split Transaction
Opdel overførsel
Imported Transaction
Importér overførsler
Investment transaction
Justeringsoverførsel
Find transaction...
Find transaktion...
Transaction report
Overførsels detaljer
Delete transaction
Slet overførsel
Erroneous transaction
Importér overførsler
Imported transaction
Importér overførsler
Matched transaction
Slet overførsel
Transaction Matching
Overførsels detaljer
Mark transaction
Importér overførsler
Transaction options
Overførsels detaljer
Transaction Logger
Comment
Transaction question
Comment
Transaction error
Transaktionsfejl
KPackageKit Transaction
KPackageKit transaktion
Transaction type
Henvisning til midler eller bekræftelse af disponible midler, når det er relevant i henhold til parternes procedurer
Reimbursable Transaction.
Transaktion mod godtgørelse.
Exchange Transaction.
Udvekslingstransaktion.
Transaction Costs
Transaktionsomkostninger
THE TRANSACTION
TRANSAKTIONEN
Transaction value
I transaktionsværdier
TRANSACTION ID
TRANSACTION ID TRANSAKTIONS ID
Third transaction
Den tredje transaktion
Fourth transaction
Den fjerde transaktion
Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount
Sender Message Type
Sender Message type Receiver Transaction reference number ( TRN ) Related rreference Value date Amount
Afsender Meddelelsestype Modtager Transaktion Reference Nummer ( TRN ) Relateret Reference Valør Dato Beløb
Sender Message type Receiver Transaction reference number ( TRN ) Related rreference Value date Amount ( 3 )
Afsender Meddelelsestype Modtager Transaktion Nummer ( TRN ) Relateret Reference Valør Dato Beløb 3 ) Reference
Field Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount
Afsender Meddelelsestype Modtager Transaktion Reference Nummer ( TRN ) Relateret Reference Valør Dato Beløb
Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 )
Sender Message Type Receiver Transaction Reference Number ( TRN ) Related Reference Value Date Amount ( 3 )
Currency of transaction
Transaktionsvaluta
Currency of transaction .
Transaktionsvaluta .
Begin transaction failed
Enkelte transaktioner
Transaction already started.
Transaktion er allerede startet.
Transaction not started.
Transaktion ikke startet.
Enter scheduled transaction
Angiv skemalagt transaktion
Select autofill transaction
Slet overførsel

 

Related searches: Transaction Transaction Related - Transaction-by-transaction Basis - Transaction Costs Of An Equity Transaction - On A Transaction-by-transaction Basis. - Transaction To Transaction Listing - Transaction To Transaction Basis - Transaction To Transaction - A Transaction-by-transaction Basis - Transaction Related - Related Transaction Documents -