Translation of "transaction by transaction basis" to Danish language:


  Dictionary English-Danish

Basis - translation : Transaction - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

(12) On this basis it was examined whether the transaction to transaction calculation could be applied.
(12) På dette grundlag blev det undersøgt, om beregningsmetoden transaktion i forhold til transaktion kunne anvendes.
Transaction clean up occurs on an hourly basis.
Transaction clean up finder sted hver time.
Transaction by transaction margining No No No No Yes No Yes Yes 5 )
Marginfastsættelse pr. transaktion Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja5 ) Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Transaction
Importér overførsler
Transaction
Transaktion
(20) The normal value was compared with the export price on a transaction by transaction basis at ex works level and at the same level of trade.
(20) Den normale værdi blev sammenlignet med eksportprisen for hver enkelt transaktion ab fabrik og i samme handelsled.
For the reasons set out in recital (44) a comparison of individual normal values and individual export prices on a transaction by transaction basis was not possible.
Af de i betragtning 44 nævnte grunde var det ikke muligt at sammenligne de enkelte normale værdier og de enkelte eksportpriser for hver eneste transaktion.
(10) Normal value and export prices were compared at the ex mine stage, transaction by transaction.
(10) Til sammenligning mellem den normale vaerdi og eksportprisen anvendtes priser ab mine for hver enkelt transaktion.
(134) For the reasons set out in recital (44) a comparison of individual normal values and individual export prices on a transaction by transaction basis was not possible.
(134) Af de i betragtning 44 nævnte grunde var det ikke muligt at sammenligne de enkelte normale værdier og de enkelte eksportpriser for hver eneste transaktion.
A forecast transaction is an uncommitted but anticipated future transaction.
En forventet transaktion er en transaktion, som virksomheden ikke har forpligtet sig til, men som forventes.
On this basis the transaction to transaction method was not upheld as an appropriate method to calculate the dumping margin in this case.
På dette grundlag blev metoden transaktion i forhold til transaktion ikke bevaret som en passende metode til beregning af dumpingmargenen i denne sag.
Valuation Transaction
Værdiansættelse Transaktion
Adjustment transaction
Justeringsoverførsel
Select Transaction
Opdel overførsel
Split Transaction
Opdel overførsel
Imported Transaction
Importér overførsler
Investment transaction
Justeringsoverførsel
Find transaction...
Find transaktion...
Transaction report
Overførsels detaljer
Delete transaction
Slet overførsel
Erroneous transaction
Importér overførsler
Imported transaction
Importér overførsler
Matched transaction
Slet overførsel
Transaction Matching
Overførsels detaljer
Mark transaction
Importér overførsler
Transaction options
Overførsels detaljer
Transaction Logger
Comment
Transaction question
Comment
Transaction error
Transaktionsfejl
KPackageKit Transaction
KPackageKit transaktion
Transaction type
Henvisning til midler eller bekræftelse af disponible midler, når det er relevant i henhold til parternes procedurer
Reimbursable Transaction.
Transaktion mod godtgørelse.
Exchange Transaction.
Udvekslingstransaktion.
Transaction Costs
Transaktionsomkostninger
THE TRANSACTION
TRANSAKTIONEN
Transaction value
I transaktionsværdier
TRANSACTION ID
TRANSACTION ID TRANSAKTIONS ID
Third transaction
Den tredje transaktion
Fourth transaction
Den fjerde transaktion
This second symmetrical method foresees a comparison of individual normal values and individual export prices to the Community on a transaction to transaction basis.
Den anden symmetriske metode omfatter en sammenligning af den individuelle normale værdi og de individuelle eksportpriser ved salg til Fællesskabet på grundlag af hver enkelt transaktion.
Currency of transaction
Transaktionsvaluta
Currency of transaction .
Transaktionsvaluta .
Begin transaction failed
Enkelte transaktioner
Transaction already started.
Transaktion er allerede startet.
Transaction not started.
Transaktion ikke startet.

 

Related searches: Transaction-by-transaction Basis - On A Transaction-by-transaction Basis. - Transaction To Transaction Basis - A Transaction-by-transaction Basis - Transaction Costs Of An Equity Transaction - Transaction To Transaction Listing - Transaction To Transaction - Transaction Transaction Related - Per Transaction Basis - Basis Of Transaction -